Patiënten informeren | Antikankerfonds (NL)

Patiënten informeren

Patiënten beslissen in samenspraak met hun arts over de behandeling van hun ziekte. Helaas beschikken patiënten vaak niet over goed gedocumenteerde, betrouwbare en begrijpelijke informatie over de mogelijke behandelingsopties en de meest geschikte therapie. Wij engageren ons om beschikbare informatie over kankerbehandelingen op te zoeken en te vereenvoudigen voor iedereen die hier nood aan heeft. Wij ijveren ervoor dat patiënten enkel geïnformeerde beslissingen nemen.

Informing patients

My Cancer Navigator

Wens je persoonlijke hulp bij het navigeren door de informatiestroom over jouw kanker en de mogelijke behandelingsopties? Dan is My Cancer Navigator misschien wel iets voor jou.

My Cancer Navigator

Filteren, vertalen en bijbrengen

Ons team is onafhankelijk en open-minded. Wij consulteren betrouwbare bronnen (NCI, UpToDate, MSKcc, cam-cancer, o.a.) en richtlijnen (NCCN, ESMO) om informatie over wetenschappelijk gestaafde behandelingsopties te kunnen aanbieden. We filteren en vertalen wetenschappelijke data en resultaten naar een taal die begrijpelijk is voor patiënten en hun naasten. We helpen patiënten ook om complexe informatie over geregistreerde, aanvullende of alternatieve therapieën te structureren en te begrijpen zodat deze kan gebruikt worden in gesprekken met de behandelende arts.

“Toen mijn zus haar kankerdiagnose kreeg, was de informatie die ik kon vinden over wie welke behandeling waar, wanneer en hoe aanraadde, overweldigend, complex en vaak tegenstrijdig.”

We kunnen helpen!

Het Antikankerfonds beantwoordt persoonlijk alle therapie-gerelateerde vragen van patiënten en hun familie. Het is belangrijk dat u de vraag helder formuleert en beschrijft welk soort informatie u van ons verwacht.

Vanwege de vele types kanker en vele behandelstrategieën kunnen we u mogelijks vragen naar bepaalde details van de patiënt, de diagnose, en eerdere of geplande behandelingen, zodat we u gepersonaliseerde informatie kunnen bieden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld - lees ons privacybeleid hier.

Om onze service voor patiënten te verbeteren, stellen we uw feedback over de informatie die u van ons kreeg ten zeerste op prijs.

Contact Us

Welke soort informatie verstrekken we?

We bieden objectieve informatie die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek over:

  • specifieke kankertypes,

  • mogelijke behandelingsopties,

  • behandelingsopties voorgesteld door internationale richtlijnen,

  • experimentele behandelingsopties en klinische studies,

  • behandelingscentra en specialisten, ook over de landsgrenzen heen,

  • geneesmiddeleninteracties,

en kunnen wetenschappelijke bewijzen nagaan over de aanvullende behandelingsopties die u overweegt.

We informeren – we geven geen advies

Het Antikankerfonds verstrekt geen medisch advies en de verstrekte informatie vervangt geen medisch consult. Beslissingen over de behandelingen moeten altijd genomen worden na overleg met de behandelende arts.