Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker en Antikankerfonds eisen dat academische celtherapie vlot bij kankerpatiënten geraakt

3 Belgische kankerorganisaties slaan de handen in elkaar

In the news
22 februari 2022
Het Antikankerfonds, Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker willen dat academisch ontwikkelde celtherapie vlotter beschikbaar wordt voor kankerpatiënten.

Brussel – Het Antikankerfonds, Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker hebben de voorbije 2 jaar vlijtig samen gewerkt, in het voordeel van mensen met kanker. Ze eisen dat academische celtherapie tot bij de kankerpatiënten geraakt. 'Want elke patiënt heeft recht op de best mogelijke behandeling.'

Het Antikankerfonds, Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker willen dat academisch ontwikkelde celtherapie vlotter beschikbaar wordt voor kankerpatiënten. Op dit moment richt het goedkeuringsproces voor nieuwe celtherapie zich enkel op farmaceutische bedrijven. Dat is onaanvaardbaar voor de drie organisaties.

De drie kankerorganisaties investeren in de ontwikkeling van academische celtherapie om kankerpatiënten de best mogelijke behandeling te geven, maar zien dat enkel behandelingen via de farmaceutische industrie bij de patiënt geraken. Ze pleiten daarom voor een goedkeuringsproces op maat van academisch ontwikkelde celtherapie.

Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker en het Antikankerfonds bezorgen een white paper met beleidsaanbevelingen aan Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Goedkeuringsproces voor celtherapie enkel afgestemd op farmaceutische bedrijven

Wanneer een kankerpatiënt met celtherapie behandeld wordt, neemt de arts specifieke cellen uit het bloed, de lymfeklieren of de tumor. Deze cellen worden in het labo zo aangepast dat ze een krachtige immuunreactie vertonen op de kankercellen. Wanneer ze vervolgens opnieuw bij de patiënt geïnjecteerd worden, valt het lichaam zelf de kankercellen aan. Celtherapie is veelbelovend in de behandeling van kanker. Het is daarom erg belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen binnen die celtherapie ook echt tot bij de patiënt geraken.

Voordat een nieuwe vorm van celtherapie op de markt komt, doorloopt die een goedkeuringsproces. Tijdens dat proces bekijkt de Europese overheid of de behandeling werkzaam, veilig en kwalitatief is en beslist de Belgische overheid of ze in aanmerking komt voor terugbetaling. Problematisch is dat het goedkeuringsproces erg duur en omslachtig is voor academici en enkel door farmaceutische bedrijven gebruikt kan worden.  Deze bedrijven zullen celtherapie enkel ontwikkelen en op de markt brengen wanneer hen dat voldoende winst oplevert. Hierdoor is celtherapie momenteel erg duur en dreigen waardevolle therapieën niet bij de patiënt te geraken.

Onderzoek rond celtherapie start in universitaire laboratoria en ziekenhuizen, maar wanneer deze celtherapie niet voldoende winstgevend is, krijgt die geen kans binnen farmaceutische bedrijven. Hiervoor moeten de universiteiten en ziekenhuizen rekenen op financiële steun van overheden en organisaties zoals Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker en het Antikankerfonds. De initiële resultaten van deze academisch ontwikkelde celtherapie zijn vaak veelbelovend, maar via de huidige aanpak is het onmogelijk om patiënten deze therapieën op langere termijn aan te bieden. Dat is enorm onrechtvaardig, want elke patiënt verdient de best mogelijke behandeling. Het Antikankerfonds, Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker pleiten daarom voor een goedkeurings- en terugbetalingsproces op maat van academisch ontwikkelde celtherapie.

White paper met beleidsaanbevelingen

Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker en het Antikankerfonds, drie belangrijke kankerorganisaties in België, praatten uitvoerig met belangrijke stakeholders en werkten daarna samen een white paper uit met concrete beleidsaanbevelingen.

Het Antikankerfonds, Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker:
‘We streven allemaal naar hetzelfde doel, een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk dat nieuwe, beloftevolle ontwikkelingen in de behandeling van kanker beschikbaar en betaalbaar worden voor kankerpatiënten. We bundelden onze aanbevelingen in een gezamenlijke white paper en vragen de overheid om hier werk van te maken.’

Om tot een kwaliteitsvol ontwikkelings- en goedkeuringsproces voor academische celtherapie te komen, doen de organisaties concrete aanbevelingen. Enkele voorbeelden zijn:

  • een nationaal kennisplatform over de ontwikkeling van academische celtherapie
  • meer samenwerking tussen academische centra voor het opzetten van grote klinische studies
  • garantie op overheidsfinanciering voor grote klinische studies
  • voor academici toegankelijke en transparante Europese goedkeuringsprocedures
  • een terugbetalingstraject voor academisch ontwikkelde celtherapieën die veilig en kwaliteitsvol zijn en een meerwaarde hebben.

De white paper werd bezorgd aan Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Lees hier de white paper.