Het verhaal van Luc Verelst

Het verhaal van Luc Verelst

Een gebeurtenis met impact

In augustus 2008 werd er baarmoederslijmvlieskanker vastgesteld bij Luc Verelst’s zus. Haar prognose was slecht. Luc begon aan een systematische zoektocht naar de beste behandeling voor zijn zus, maar stootte op overweldigende, complexe en vaak tegenstrijdige informatie - terwijl de tijd drong. Het hele zoekproces was frustrerend en ontmoedigend. Deze ervaring inspireerde hem om een manier te zoeken anderen te helpen in hun zoektocht naar wetenschappelijk gevalideerde informatie over hun ziekte en mogelijke behandelingen.

Luc Verelst

Patiënten in staat stellen het heft in eigen handen te nemen

In 2009 richtte Luc Reliable Cancer Therapies (RCT) op, een non-profitorganisatie met twee doelen: het delen van informatie over betrouwbare behandelingsmethoden voor kanker met het grote publiek, en het onderzoek naar nieuwe behandelingsopties. Want elke kankerpatiënt zou toegang moeten hebben tot objectieve, goed gedocumenteerde en begrijpelijke informatie over zijn of haar behandelingsopties.

"Ik wil patiënten in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen. Naar mijn mening is de menselijke gezondheid het investeringsdomein met de grootste impact."
Luc Verelst, oprichter van het AKF

De zoektocht gaat verder… in de wetenschap

Naast RCT, richtte Luc Verelst in 2013 een Belgische private stichting op: het Antikankerfonds (AKF) - in 2018 werd het AKF een stichting van openbaar nut. Het Antikankerfonds werd opgericht met maar één belangrijk doel voor ogen: een remedie tegen kanker ontdekken. Initieel richtten de wetenschappers van het Antikankerfonds hun pijlen op goed gedocumenteerd wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve kankerbehandelingen die niet worden aangeboden in reguliere ziekenhuizen. Het team ging de verhalen van uitzonderlijke overlevers van kanker na, en bestudeerde uitvoerig de resultaten van privé-klinieken wereldwijd.

Slagen waar de “kankerindustrie” faalt

Doorheen de jaren verwierf het Antikankerfonds nieuwe inzichten over de manier waarop vooruitgang in de kankerzorg kan worden ondersteund, en over de manier om kankerpatiënten meer opties te kunnen bieden. Want profijt voor de patiënt is niet altijd prioriteit bij de ontwikkeling van commerciële kankergeneesmiddelen.

Als een onafhankelijk onderzoeksfonds richten we ons op vier gebieden waarvan we denken dat filantropisch geld kan leiden tot nieuwe bevindingen, en tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingsopties. Tegenwoordig is Luc nog steeds  betrokken bij het AKF, als bestuursvoorzitter. Hij deelt zijn eigen vragen en inzichten en daagt het team uit om 'out of the box' te denken in deze queeste naar op wetenschappelijk bewijs gebaseerde kankerbehandelingen.

"Onze strategie bewoog zich weg van de niet-conventionele kankerzorg, en ging richting het opvullen van de hiaten in conventioneel kankeronderzoek."
Lydie Meheus, PhD, Managing Director bij het AKF

Onze focus

 • Drug repurposing

  [in het Engels] Drug repurposing, also known as drug repositioning, is a drug development strategy predicated on the...
 • Minder vaak voorkomende en zeldzame kankers

  [in het Engels] We don’t just focus on the ‘big four’ of cancer – prostate, colon, breast and lung.
 • Combinatietherapieën

  [in het Engels] It is important to investigate the impacts of drugs beyond what they can achieve alone. Using them in...
 • Herval voorkomen

  [in het Engels] For cancer survivors, the fight isn’t always over. Many are concerned about the possibility of...

ONZE BELOFTE