Maak iedere dag pancreaskankerdag | Antikankerfonds (NL)

Maak iedere dag pancreaskankerdag

OPINIE
16/11/2018

Pancreaskanker heeft de laagste overlevingskans van alle belangrijke kankers. Pancreaskanker heeft een 5-jaaroverlevingskans die niét boven de 10% uit komt.  De slechte papieren van deze kanker hebben tot World Pancreatic Cancer Day geleid, een initiatief van de World Pancreatic Cancer Coalition waarin zo’n 70-tal organisaties van 30 landen verenigd zijn. Met deze internationale dag  - die dit jaar op 15 november gehouden werd -  wil deze coalitie de aandacht vestigen op pancreaskanker en pleit het voor meer actie. Geweldig, maar één dag zal niet voldoende zijn.

Het Antikankerfonds is dagelijks bezig met pancreaskanker. Het aantal sterftes aan pancreaskanker heeft recent borstkanker nagenoeg bijgebeend. En er is ernstig tekort aan behandelingsopties. Immers, de vroege opsporing van pancreaskanker is moeilijk door vage symptomen en het ontbreken van screening. De meeste patiënten krijgen daardoor hun diagnose in een laattijdig stadium. De pancreas of alvleesklier is een vitaal orgaan en tumoren, zelfs wanneer in een vroeg stadium ontdekt, zijn meestal lastig operatief te verwijderen. De snelle evolutie van de ziekte na diagnose zet helaas een rem op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Het bestaan van de World Pancreatic Cancer Day doet ons nadenken. Is zo’n dag werkelijk nodig? Zouden we niet spontaan de focus moeten leggen op de juiste noden in de strijd tegen kanker? Zijn feiten en statistieken niet sprekend genoeg om onderzoeksmiddelen te mobiliseren daar waar het het meeste nodig is?

Wereldwijd lopen er verschillende klinische studies voor pancreaskanker. Eén ervan is PROSPER, een studie mede gefinancierd en gecoördineerd door het Antikankerfonds. PROSPER is een fase 2-klinische studie die momenteel uitgevoerd wordt in Heidelberg, één van de grootste centra voor pancreaskanker. In PROSPER wordt een bètablokker (propranolol) en een ontstekingsremmer (etodolac) toegediend voor en na de operatie bij patiënten met pancreaskanker. Resultaten van de studie worden pas verwacht in 2022.  Non-profit onderzoek is nodig om de achterstand in opties voor pancreaskanker versneld dicht te rijden.

Hoe beter een kanker begrepen wordt aan de basis, hoe meer kans op het vinden van antwoorden. Prof. Ilse Rooman (VUB), die ook verbonden is aan het Antikankerfonds en actief in de PROSPER trial, doet in haar labo belangrijk fundamenteel onderzoek naar de ontstaansmechanismen van pancreaskanker.

Beter begrijpen, meer investeren, en elke dag strijden tegen kanker. Vooral waar de noden het hoogst zijn. Dat onthouden wij vooral van World Pancreatic Cancer Day.

Guy Buyens

Dr. Guy Buyens is Medisch Directeur bij het Antikankerfonds. Zijn ervaring komt uit de farmaceutische industrie (klinisch onderzoek in oncologie) en biotechnologie maar ook uit ziekenhuismanagement (algemeen directeur van een ziekenhuis).