Hoe lang moet ik wachten na de behandeling van vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker om zwanger te worden? | Antikankerfonds (NL)

Hoe lang moet ik wachten na de behandeling van vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker om zwanger te worden?

Vraag van patiënt
17/07/2018

Veel vrouwen die borstkanker kregen, maken zich zorgen over de veiligheid van een zwangerschap na hun ziekte. Een zwangerschap werd als potentieel schadelijk beschouwd omdat de zwangerschapshormonen de kanker zouden kunnen stimuleren om terug te komen. Al veranderen de meningen van oncologen stilaan...

Risico op herval niet beïnvloed door zwangerschap

In 2017 publiceerde Matteo Lambertini een studie over een groep borstkankerpatiënten die zwanger wilde worden na hun behandeling en een gelijkaardige groep die geen kinderwens had. De resultaten toonden aan dat de overleving van de eerste groep dezelfde was als die van de tweede. Dit wijst erop dat het risico op herval na vroeg stadium borstkanker niet wordt beïnvloed door zwangerschap. Het resultaat gold voor vrouwen met hormoongevoelige borstkanker, maar ook voor zij die een niet-hormoongevoelige borstkanker hadden.

Eerst herstellen, dan zwanger

Chemotherapie, hormoonbehandeling en doelgerichte therapieën zouden een schadelijk effect kunnen hebben op de groeiende foetus. Daarnaast kunnen de langdurige of late bijwerkingen van sommige kankerbehandelingen zorgen voor een zwangerschap met een hoger risico op complicaties. Hoe lang men het beste wacht om zwanger te worden nadat alle behandelingen afgelopen zijn, is niet duidelijk omdat er geen officiële richtlijnen zijn. Wel is het belangrijk dat patiënten eerst volledig herstellen van hun behandeling en de bijwerkingen.

Hormoonbehandeling stoppen of onderbreken

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die ten minste 5 jaar hormoontherapie krijgen na een operatie voor vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker, minder risico lopen op een terugkeer van borstkanker. Jonge vrouwen die tijdens die hormoontherapie aan gezinsuitbreiding willen doen, zouden eventueel de behandeling vroegtijdig kunnen stopzetten, al is de kans op herval dan hoger. Momenteel loopt er een studie in de VS en Europa die onderzoekt of een tijdelijke onderbreking van hormoonbehandeling met als doel een zwangerschap mogelijk te maken, het risico op de terugkeer van borstkanker beïnvloedt. Ook Belgische centra nemen aan dit onderzoek deel.

Meer tijd, minder risico

De meest agressieve kankers komen vaak binnen de twee jaar terug. Om vroegtijdig herval tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling maximaal uit te sluiten, meent de American Cancer Society dat een patiënt beter tot twee jaar na de laatste behandeling wacht om zwanger te worden. Al komen sommige kankers typisch pas later terug en dan is twee jaar onvoldoende. De lijn moet ergens getrokken worden en het risico van herval neemt wel gestaag af naarmate de tijd verstrijkt, ook al verschilt dit per type kanker en per patiënt. Sommige patiënten met hormoongevoelige borstkanker gaan omwille van het hogere risico zelfs tot tien jaar door met hun hormoonbehandeling.

Check met je oncoloog

Omdat het risico op herval van patiënt tot patiënt verschilt en er geen algemene richtlijnen bestaan over wanneer je best aan kinderen kan beginnen, is het dus belangrijk om de afweging samen met de behandelend oncoloog te maken. Hij is tenslotte degene die het persoonlijk risico tot herval het beste kan inschatten omdat hij de patiënt het beste kent.

Heb je zelf een vraag?

Kankerpatiënten en hun naasten contacteren het Antikankerfonds vaak met vragen over hun kanker en de behandeling. Het Antikankerfonds biedt hen objectieve informatie aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. De meeste vragen gaan over o.a. specifieke kankertypes, mogelijke behandelingsopties en klinische studies, binnen- en buitenlandse behandelingscentra en specialisten. Het Antikankerfonds geeft ook feedback over aanvullende behandelingsopties. Vragen die relevant zijn voor andere patiënten en veralgemeend kunnen worden, lichten we hier graag verder toe.

Het Antikankerfonds verstrekt geen medisch advies en de verstrekte informatie vervangt geen medisch consult. Beslissingen over de behandelingen moeten altijd genomen worden na overleg met de behandelende arts.

Referenties

Long-term Safety of Pregnancy Following Breast Cancer According to Estrogen Receptor Status. Lambertini, M.; Kroman, N.; Ameye, L.; et al. JNCI J Natl Cancer Inst (2018) 110(4): djx206.

Pregnancy After Breast Cancer (2017, August 21). Retrieved from https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/living-as-a-breast-cancer-su....

Guy Buyens

Dr. Guy Buyens is Medisch Directeur bij het Antikankerfonds. Zijn ervaring komt uit de farmaceutische industrie (klinisch onderzoek in oncologie) en biotechnologie maar ook uit ziekenhuismanagement (algemeen directeur van een ziekenhuis).