Geregistreerde geneesmiddelen

You can find information about a therapy by entering a name or keyword in the search box and/or refine your search by selecting one of the categories below.
Therapies with the icon Book icon are more extended.

Cabozantinib

Cabozantinib (Cabometyx) is een kankergeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met
gevorderd niercelcarcinoom (een soort nierkanker) die eerder zijn behandeld met een soort kankergeneesmiddel dat een ‘vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF)-remmer’ wordt genoemd.

Radium Ra 223 dichloride

Radium Ra 223 dichloride (Xofigo) is een kanker-bestrijdend medicijn dat gebruikt wordt voor de behandeling van prostaatkanker-patiënten met metastasen in de beenderen, nadat ze al een hormonale behandeling gekregen hebben. Het levert de straling aan de tumoren in de beenderen.

Pomalidomide

Pomalidomide is de werkzame stof in Imnovid®. Het middel wordt gebruikt in combinatie met dexamethason (een ontstekingsremmend geneesmiddel) voor de behandeling van multipel myeloom (kanker van het beenmerg).

Ponatinib

De werkzame stof in Iclusig®, ponatinib, behoort tot een groep van geneesmiddelen die 'tyrosinekinaseremmers' worden genoemd. De werking van deze middelen berust op het remmen van enzymen die bekend zijn als tyrosinekinasen.

Regorafenib

Regorafenib (Stivarga®) wordt gebruikt voor de behandeling van metastatische colorectale kanker (kanker van de dikke darm en het rectum die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam).

Trifluridine & Tipiracil

Trifluridine & Tipiracil (Lonsurf) is een geneesmiddel tegen kanker dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met uitgezaaide colorectale kanker (kanker van de dikke darm die zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam). Het wordt gebruikt bij patiënten die al zijn behandeld of niet kunnen worden behandeld met andere beschikbare behandelingen, waaronder chemotherapie gebaseerd op geneesmiddelen genaamd fluoropyrimidinen, oxaliplatine of irinotecan en behandeling met andere geneesmiddelen tegen kanker bekend als anti-VEGF- en anti-EGFR-middelen.

Talimogene laherparepvec

Talimogene laherparepvec (Imlygic) is een middel tegen kanker dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met melanoom (een soort huidkanker) dat niet operatief kan worden verwijderd en dat zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam (maar niet naar het bot, de longen, de hersenen en andere inwendige organen).

Sonidegib

Sonidegib (Odomzo) is een geneesmiddel tegen kanker dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met basaalcelcarcinoom (een type huidkanker) dat lokaal gevorderd is (zich is gaan uitzaaien naar het omliggende weefsel) en dat niet kan worden behandeld door middel van een operatie of radiotherapie (bestraling).

Obinutuzumab

Obinutuzumab (Gazyvaro) is een geneesmiddel tegen kanker dat wordt gebruikt voor het behandelen van volwassen patiënten met nog niet eerder behandelde chronische lymfocytaire leukemie (CLL - een kanker van de B-lymfocyten, een bepaald soort witte bloedcellen) en van folliculair lymfoom (FL), een andere vorm van kanker van de B-lymfocyten.

Nimorazole

Bij epitheelcelkanker in het hoofd- halsgebied verwacht men dat nimorazole werkt als “radio sensitiser”. Dit houdt in dat verwacht wordt dat de kankercellen meer gevoelig worden voor het effect van de bestraling, om aldus het effect van de radiotherapie te verbeteren.