Nieuwe gids voor patiënten beschikbaar - Niet-Conventionele Behandelingsopties bij Borstkanker

Bron: 
Antikankerfonds

Dankzij de financiële steun van het lingeriebedrijf Van de Velde (www.vandevelde.eu) werd de gids “Niet-conventionele behandelingsopties bij borstkanker” opgesteld door een team van wetenschappers van het Antikankerfonds. De complexe kwestie van niet-conventionele therapieën voor borstkanker wordt in begrijpbare taal voor patiënten met borstkanker en hun naasten toegelicht.

Zowel het Antikankerfonds en het lingeriebedrijf Van de Velde willen met deze gids borstkankerpatiënten helpen om klaarheid te krijgen in de massa informatie die ze via familie en vreinden krijgen of op het internet en in de pers vinden. Niet-conventionele behandelingen in het juiste daglicht plaatsen, daar gaat het ons om. Is de behandeling betrouwbaar? Is de therapie veilig?

Verder wordt ook wetenschappelijk bewijs over enkele populaire niet-conventionele therapieën voor borstkanker toegelicht en worden de rechten en verantwoordelijkheden als patiënt beschreven.
Deze gids kan een leidraad zijn voor het bespreken van niet-conventionele behandelingen met de arts of oncoloog. Voor bijkomende vragen kan het Antikankerfonds steeds gecontacteerd worden. info@antikankerfonds [dot] org