Frequently Asked Questions - Behandeling vragen

Medicijnen tegen kanker die in de VS of in landen van de Europese Unie regulier op de markt zijn.

Bijkomende informatie
Het Antikankerfonds beschouwt een medicijn als geregistreerd als:
- het medicijn goedgekeurd is door het European Medicine Agency, door de US Food and Drug Administration of door de autoriteiten van een van de volgende landen: België, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
- het medicijn goedgekeurd is voor de behandeling van tenminste één kankertype.
 

Stoffen die in de natuur voorkomen en gewoonlijk een farmacologische of biologische werking hebben.

Bijkomende informatie
Natuurlijke producten komen onder andere voor uit planten, dieren, bacteriën en schimmels. De producten in de lijst zijn niet gemodificeerd.
 

De toediening van gemanipuleerde menselijke cellen die al dan niet van de patiënt zelf afkomstig zijn.

Bijkomende informatie
Behandelingen die op cellen zijn gebaseerd worden in twee categorieën onderverdeeld:
Autologe celtherapieën zijn behandelingen waarbij witte bloedcellen van de patiënt zelf geïsoleerd worden om vervolgens een behandeling in het laboratorium te ondergaan en weer aan de patiënt te worden toegediend.
Heterologe celtherapieën zijn therapieën waarbij menselijke cellen die niet van de patiënt zelf afkomstig zijn een behandeling in het laboratorium ondergaan om vervolgens aan de patiënt te worden toegediend.
 

Medisch gebruik van energie met hoge straling om kankercellen te doden en tumoren te verkleinen.

Bijkomende informatie
Radiotherapie is een behandeling waarbij x-stralen, gamma-stralen, neutronen, protonen en andere stralingsbronnen gebruikt worden. De stralingsmethodes in de lijst zijn vermeld in de ESMO clinical practice guidelines.
 

Ingrepen om een kanker te onderzoeken of te behandelen of om lichaamsfuncties of het voorkomen te verbeteren. Over het algemeen komen er bij chirurgische ingrepen insnijdingen kijken.

Bijkomende informatie
De chirurgische ingrepen in de lijst zijn ingrepen die vermeld zijn in de ESMO clinical practice guidelines.
 

Technieken die ontwikkeld zijn om het mentale vermogen om biologische lichaamsfuncties te beïnvloeden, te verbeteren.

Bijkomende informatie
Mind-body behandelingen bevatten psychologische, emotionele, sociale, expressieve en spirituele benaderingen. Energiebehandelingen gebaseerd op vermeende menselijke energievelden (het gaat om velden die tot op heden nog niet waargenomen zijn) zijn ook ingedeeld bij de mind-body interventies.