Non-Hodgkin lymfoom

Inleiding

Deze informatie werd opgesteld en ter beschikking gesteld door het National Cancer Institute (NCI). Wij verstrekken enkel algemene informatie. Advies van medische professionals dient te worden gevolgd. Meer informatie is beschikbaar op de NCI website http://www.cancer.gov. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt in juli 2014 en het werd vertaald door het Antikankerfonds.

 

Een van een grote groep kankers van lymfocyten (witte bloedcellen). Non-Hodgkin lymfomen zijn niet leeftijdsgerelateerd en worden vaak gekenmerkt door vergrote lymfeklieren, koorts en gewichtsverlies. Er zijn veel verschillende vormen van non-Hodgkinlymfomen. Ze kunnen worden ingedeeld in snel groeiende (agressieve) en traag groeiende (indolente) soorten en kunnen ontstaan uit B-cellen of T-cellen. B-cel non-Hodgkin lymfomen bevatten oa. Burkitt lymfoom, chronische lymfatische leukemie/ klein lymfocytair lymfoom (CLL/SLL), diffuus groot B-cell lymfoom, folliculair lymfoom, immunoblastisch grote cell lymfoom, precursos B-lymfoblastisch lymfoom en mantelcel lymfoom. T-cel non-Hodgkin lymfomen zijn oa. mycosis fungoides, anaplastisch grote cel lymfoom en precursor T-lymfoblastisch lymfoom. Lymfomen die ontstaan na een beenmerg of stamcel transplantatie zijn meestal B-cel non-Hodgkin lymfomen. Prognose en behandeling hangt af van het stadia en type aandoening. Ook NHL genaamd. 

Het Antikankerfonds heeft een gids voor patiënten gepubliceerd over de traag groeiende Non-Hodgkin lymfomen: folliculaire lymfomen. U kunt deze gids raadplegen via deze link.

Synoniemen

Non-Hodgkin lymfoom

NHL

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom

Folliculair lymfoom

Grootcellig B-cel lymfoom

Burkitt lymfoom

MALT lymfoom

Lymfoom van de huid

Primair huidlymfoom

Bloedkanker

Bloed kanker

Therapies by type

De hierna volgende lijst van behandelingen is gebaseerd op wat we tot hiertoe specifiek over deze kanker in wetenschappelijke studies hebben gevonden. Wil u informatie over alle door ons opgelijste behandelingen gelieve dan onder de tab BEHANDELINGEN te zoeken. Geregistreerde geneesmiddelen, radiotherapie en chirurgische ingrepen zijn deze die zijn goedgekeurd door de autoriteiten.

Radiotherapie

Medisch gebruik van energie met hoge straling om kankercellen te doden en tumoren te verkleinen. Meer

Behandelingen gebaseerd op cellen

De toediening van gemanipuleerde menselijke cellen die al dan niet van de patiënt zelf afkomstig zijn. Meer

Natuurlijke producten (excl. geregistreerde geneesmiddelen)

Stoffen die in de natuur voorkomen en gewoonlijk een farmacologische of biologische werking hebben. Meer

Klinische studies

Een klinisch onderzoek is een onderzoeksstudie met patiënten om te evalueren of een nieuwe behandeling veilig is (veiligheid) en of zij werkt (werkzaamheid). Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen maar ook van niet-geneesmiddelen zoals radiotherapie of chirurgie en combinaties van verschillende behandelingen te testen.
Klinische studies hebben plaats in allerlei ziekenhuizen en klinieken, maar meestal in academische ziekenhuizen. Zij worden door onderzoekers en artsen opgezet.
Het Antikankerfonds levert een hulpmiddel om op kankertype en land te zoeken naar fase III klinische studies. Voor België, Nederland, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en het VK levert het Antikankerfonds aanspreekpunten om meer informatie te verkrijgen over de momenteel lopende fase III klinische studies. Bespreek de mogelijkheid om aan een van deze studies deel te nemen met uw arts.

Een lijst met fase III klinische studies voor non-Hodgkin lymfoom (in het Engels: Non-hodgkin, omdat de klinische studies in het Engels kunnen worden weergegeven) is hier beschikbaar.