Langere overleving patiënt primeert op valse hoop | Fonds Anticancer

Langere overleving patiënt primeert op valse hoop

Opinie
29/05/2018

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block start dit najaar een pilootproject om kankerpatiënten te testen met moderne DNA-analysetechnieken. Tumoren van 60.000 kankerpatiënten zullen over de duur van drie jaar aan de hand van next-generation sequencing getest worden. Dit gebeurt in de hoop sneller en efficiënter behandelingen te vinden. Alleen is het idee mooi, maar in de praktijk zijn nog maar weinig patiënten gedocumenteerd die baat hadden van de techniek.

Precisie-oncologie waarbij men gerichte kankerbehandelingen gebruikt tegen mutaties in het DNA van de tumor is één van de nieuwe hypes in kankeronderzoek. Wetenschappelijk gezien gaat het hier om zeer interessante technieken, alleen is het nog onvoldoende duidelijk of het wat extra oplevert voor de patiënten.

Kritiek

Uit de medische wereld kwam al kritiek op de techniek. Het magazine Science publiceerde recent een artikel waarbij oncoloog Vinay Prasad over precisie-oncologie zei: “De data van studies tonen dat het aantal patiënten dat in de praktijk is geholpen, veel kleiner is dan dat wat op papier beweerd wordt.”. De patiënt ervaart vaak tijdelijke verbeteringen, maar tot op heden is er nog niet bewezen dat kankerpatiënten langer leven met deze behandeling.

Valse hoop

Ondertussen is men wel volop bezig met geld te investeren om deze techniek onmiddellijk op grote schaal te implementeren. Minister De Block komt met een mooi voorstel in de strijd tegen kanker, maar een techniek die nog in de studiefase zit, mag niet gepromoot worden als een effectieve oplossing. Dat geeft valse hoop aan veel patiënten en volgens mij hoort een onderzoek in een studiefase eerder door instellingen zoals FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) gefinancierd te worden.

Eerst pilootproject, dan op grote schaal

Het zou beter zijn om eerst resultaten te zien die relevant zijn. Doe eerst verder onderzoek in studieverband, start pas een pilootproject bij de eerste positieve patiëntgerichte resultaten en rol pas de techniek uit op grote schaal als blijkt dat er effectief resultaat is.

Accurate data

Pas als we accurate gegevens hebben die tonen dat de prognoses positiever zijn dan de huidige technieken, dan kunnen we volop geld investeren om mensen te helpen. Tot dan laat minister De Block patiënten alleen maar hopen op een oplossing die zich momenteel nog moet bewijzen in kosteneffectiviteit en langere overleving van de patiënt.

Lydie Meheus

Lydie Meheus is Managing Director bij het Antikankerfonds. Ze behaalde een doctoraat in de biochemie.