Wetenschappelijke data | Antikankerfonds (NL)

Wetenschappelijke data

Kankeronderzoek is onze kernactiviteit. Wij geloven in de kracht van de wetenschap om oplossingen te vinden voor mensen met kanker. We vinden ook dat wetenschap voor iedereen toegankelijk moet zijn en delen daarom onze kennis. We stellen die beschikbaar voor zowel onderzoekers als patiënten.

Onze database met publicaties

Sinds onze start in 2009 publiceren we regelmatig onze wetenschappelijke bevindingen. Ons werk, dat wordt gepubliceerd in gereputeerde wetenschappelijk bladen zoals The Lancet en Nature, slaat op kankeronderzoek en gezondheidsbeleid in het algemeen, met een specifieke focus op drug repurposing, of het inzetten van ‘oude’ geneesmiddelen tegen kanker.

Databank met goedgekeurde kankermedicijnen

We hebben een duidelijk overzicht gemaakt van de goedgekeurde kankermedicijnen en een database opgezet waarin ze allemaal worden vermeld. Omdat we vinden dat deze informatie van cruciaal belang is voor onderzoekers, clinici en regelgevers. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

ReDO Drug Repurposing databank

Het Antikankerfonds heeft een erkende expertise in drug repurposing, het inzetten van bestaande medicijnen voor nieuwe indicaties, zoals tegen kanker.

We zijn een databank gestart, ReDO_DB, waar alle niet-kankergeneesmiddelen met een gepubliceerd wetenschappelijk bewijs van impact op kanker zijn in opgenomen. De lijst bevat meer dan 300 medicijnen die verder moeten worden onderzocht.

Nieuwsbrief over drug repurposing

Daarnaast bundelen we de jongste wetenschappelijke bevindingen over drug repurposing in oncologie in een maandelijkse nieuwsbrief. Onze intentie is de bestaande geneesmiddelen, die een effect hebben getoond in het bestrijden van kanker, onder de aandacht te brengen van wetenschappers, zodat er meer klinisch onderzoek naar drug repurposing wordt opgestart.

Klik hier als u zich graag wil abonneren op de nieuwsbrief.