Richtlijnen voor de behandeling van kanker | Antikankerfonds (NL)

Richtlijnen voor de behandeling van kanker

Het domein van oncologie is complex en constant in verandering. Klinische richtlijnen helpen artsen en patiënten bij het kiezen van de meest aangewezen standaardbehandeling. De richtlijnen geven precieze instructies over welke diagnostische of screeningstesten dienen uitgevoerd te worden. Daarnaast beschrijven de richtlijnen hoe medische of chirurgische zorgen toegediend moeten worden, hoe lang patiënten in het ziekenhuis dienen te blijven, en andere details van de conventionele klinische praktijk.

ESMO

De ’European Society for Medical Oncology’’s (ESMO) Richtlijnen voor de Klinische Praktijk, vatten de standaardbehandelingen per kankertype samen. De richtlijnen zijn opgemaakt en nagekeken door experten in de oncologie. De richtlijnen vertalen de resultaten van kankeronderzoek naar nieuwe standaarden en methoden voor de klinische praktijk en worden dan ook “evidence-based” genoemd. De ESMO Richtlijnen voor de Klinische Praktijk zijn gemaakt om medisch oncologen te gidsen bij de diagnose, opvolging en behandeling van verschillende kankertypes en aandoeningen.

ESMO logo

ESMO gidsen voor patiënten

Eveneens beschikbaar (in verschillende talen) zijn de gidsen voor patiënten, gebaseerd op ESMO’s Richtlijnen voor de Klinische Praktijk. Sommige van deze gidsen werden ontwikkeld in samenwerking met het Antikankerfonds. De gidsen zijn opgesteld om patiënten te helpen met het evalueren van hun behandelingsmogelijkheden, en bij het vertalen van complexe medische informatie naar een taal die begrijpelijk is voor elke patiënt.

NCCN

Het Amerikaanse ‘National Comprehensive Cancer Network’ (NCCN) ontwikkelde Klinische Richtlijnen in Oncologie. Deze richtlijnen vertegenwoordigen de erkende standaard voor de behandeling van kanker. Ze zijn bedoeld om allen die betrokken zijn in het klinische beslissingsproces bij te staan, inclusief artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun familie. Het uiteindelijke doel van deze richtlijnen is het verbeteren van de patiëntenzorg en van de behandelingsresultaten.

NCCN logo

Gepersonaliseerde informatie voor patiënten

Patiënten kunnen het Antikankerfonds contacteren voor relevante, actuele en gedetailleerde informatie over een specifiek kankertype of specifieke kankerbehandeling.

Het informeren van patiënten over hun individuele behandelingsmogelijkheden is deel van onze missie. Deze dienst wordt gratis aangeboden aan patiënten en hun familie, om hen te helpen hun ziekte te begrijpen en om alle bestaande behandelingsmogelijkheden te doorzoeken.

Wij zijn afhankelijk van donaties om deze onafhankelijke en gratis service aan te bieden aan patiënten en hun familie.

ONZE BELOFTE