Richtlijnen voor de behandeling van kanker | Antikankerfonds (NL)

Richtlijnen voor de behandeling van kanker

Oncologie is complex en constant in verandering. Klinische richtlijnen helpen artsen en patiënten de meest aangewezen behandeling kiezen. Deze richtlijnen geven duidelijke instructies over de standaardbehandelingen: welke diagnostische of screeningstesten moeten gebeuren, welke medische of chirurgische zorgen toegediend moeten worden, hoe lang patiënten in het ziekenhuis dienen te blijven, en veel andere details van conventionele klinische praktijken.

ESMO

De Richtlijnen voor de Klinische Praktijk van de European Society for Medical Oncology (ESMO) vatten de standaardbehandelingen per kankertype samen. De richtlijnen zijn opgemaakt en nagekeken door kankerexperten. De ESMO-richtlijnen begeleiden medisch oncologen bij de diagnose, opvolging en behandeling van verschillende kankertypes en aandoeningen.

ESMO logo

ESMO gidsen voor patiënten

Er zijn ook gidsen voor patiënten beschikbaar, in verschillende talen, gebaseerd op ESMO’s Richtlijnen voor de Klinische Praktijk. Sommige van deze gidsen werden ontwikkeld in samenwerking met het Antikankerfonds. De gidsen zijn opgesteld om patiënten te helpen met het evalueren van hun behandelingsmogelijkheden, en zetten complexe medische informatie om in een taal die begrijpelijk is voor elke patiënt.

NCCN

Het Amerikaanse ‘National Comprehensive Cancer Network’ (NCCN) ontwikkelde Klinische Richtlijnen in Oncologie, erkend als standaardbehandelingen van kanker. Deze Amerikaanse zijn bedoeld om allen die betrokken zijn in het klinische beslissingsproces bij te staan, zoals artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun familie. Het uiteindelijke doel van deze richtlijnen is de patiëntenzorg en de behandelingsresultaten te verbeteren.

NCCN logo

Wij kunnen helpen met de richtlijnen

Via My Cancer Navigator geeft het Antikankerfonds gepersonaliseerde informatie aan patiënten. Mensen met kanker of hun naasten kunnen bij ons terecht voor relevante, gedetailleerde informatie over een bepaalde kankersoort of over hun behandeling. Ook kunnen wij de relevante richtlijnen opzoeken voor patiënten en vervolgens bespreken.