Niet-conventionele therapie | Antikankerfonds (NL)

Niet-conventionele therapie

Wij bekijken alle wetenschappelijk gevalideerde wegen naar meer behandelingsmogelijkheden voor kankerpatiënten.

Non-conventional cancer care

De rol van CAM in de behandeling van kanker

De vraag naar CAM (‘Complementary and Alternative Medicine’) wordt vaak gesteld wanneer patiënten weinig hoop meer hebben, of wanneer de bestaande behandelingsopties beperkt zijn. CAM klinkt op zo een moment zeer aantrekkelijk voor patiënten, die vaak weinig ervaring hebben met het evalueren van de wetenschappelijke bewijzen voor behandelingen, en dus niet in staat zijn de echte wetenschap te onderscheiden van ‘pseudowetenschap’.

De vragen over CAM mogen niet genegeerd worden door zorgverleners, aangezien patiënten gemakkelijk emotioneel aantrekkelijke informatie online kunnen vinden.

Wat is CAM?

Complementary and Alternative Medicine’ (CAM), complementaire en alternatieve geneeswijzen, omvatten medische producten en behandelingen die geen deel uitmaken van de standaardbehandeling, en zijn dus niet-conventionele behandelingen. Complementaire behandelingen zijn behandelingen die naast de standaardtherapie worden gebruikt. Alternatieve behandelingen zijn behandelingen die gebruikt worden in de plaats van een standaardbehandeling.

Wetenschappelijke feiten

Van verschillende complementaire behandelingen is wetenschappelijk bewezen dat ze kunnen helpen bij het bestrijden van bepaalde symptomen van kanker, en/of de algemene levenskwaliteit van patiënten kunnen verhogen.

Voor alternatieve behandelingen daarentegen bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat zij kanker effectief kunnen behandelen of genezen.

Plant extract

Onze visie op niet-conventionele behandelingen

  • Ziekenhuizen moeten onafhankelijke en correcte informatie geven over CAM, en de verwachtingen van de patiënt over de werkzaamheid ervan bijsturen.

  • Het gebruik van CAM is een persoonlijke beslissing van de patiënt. Indien er geen onderzoek en/of klinische studies zijn die bewijs hebben geleverd voor de veiligheid of doeltreffendheid van de behandeling, moet de arts dit duidelijk aan de patiënt communiceren.  

  • CAM kan gevaarlijk zijn - het kan levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken of de kans op genezing door standaardbehandelingen verminderen door onderbreking of uitstel van die standaardbehandeling.

Onze geschiedenis met niet-conventioneel kankeronderzoek

Onze studies in niet-conventionele kankerbehandelingen

Borstkanker en niet-conventionele behandelingen

GcMAF: een verhaal van uitbuiting en leugens

Vragen?

U kan het Antikankerfonds altijd contacteren bij vragen over CAM. Wij geven onafhankelijke informatie en helpen patiënten bij het begrijpen van de echte waarde van deze behandelingsopties. Deze informatie is gratis. Lees meer over wat we doen voor patiënten.

Clinici kunnen eveneens vrijuit contact met ons opnemen. Wij hechten er belang aan ons onderzoek te delen, informatie te verstrekken en diepgravende (patiënten)vragen te beantwoorden. Lees meer over wat we doen voor clinici (in het Engels).

Het AKF neemt de verantwoordelijkheid op om het verkeerd gebruik van alternatieve geneesmiddelen aan te kaarten, vooral wanneer het bewijs pseudowetenschappelijk en misleidend is. We veroordelen vals kankeronderzoek, dat gedreven wordt door winstbejag, macht, of ideologieën. De details van een behandeling, de resultaten en analyses van veiligheid en toxiciteit moeten openbaar en transparant gedeeld worden om een correct medisch oordeel mogelijk te maken.

ONZE BELOFTE