Investeren in onderzoek | Antikankerfonds (NL)

Investeren in onderzoek

We strijden tegen kanker. We zoeken oplossingen die gebaseerd  zijn op wetenschappelijke kennis en bewijzen. We gebruiken ons gezond verstand, zetten de wetenschap aan het werk voor patiënten, en streven naar betekenisvolle impact op korte termijn, en wel daar waar het het meest noodzakelijk is.

De horizon afspeuren

Het Antikankerfonds (AKF) vergaart ononderbroken kennis op gebied van kankerbehandelingen, en gebruikt wetenschappelijke informatie om patiënten te helpen. Onze visie is dat we geen enkele plausibele kans om een doeltreffende kankerbehandeling te ontwikkelen, mogen laten liggen. Dankzij onze inspanningen kunnen patiënten toegang krijgen tot meer wetenschappelijk onderbouwde behandelingsopties, aanvullend op de behandelingen die door de farma-industrie ontwikkeld worden.

Het Antikankerfonds (AKF) vergaart ononderbroken kennis op gebied van kankerbehandelingen, en gebruikt wetenschappelijke informatie om patiënten te helpen.

De waarde van filantropie

De farmaceutische industrie handelt vanuit een economische invalshoek. De marktwaarde van nieuwe therapieën bepaalt het programma, rangschikt prioriteiten en bepaalt de toekenning van de budgetten. Een te weinig voorkomende ziekte, een duur of ingewikkeld ontwikkelingsproces of een combinatie van deze factoren maken dat de economische stimulans om nieuwe behandelingen te ontwikkelen beperkt is. Kanker is business en spreekt de taal van geld.

Private filantropie heeft de vrijheid om anders te denken, om anders te handelen en om een verschil te maken.

Onze rol als wetenschappelijk kenniscentrum

Het AKF is een wetenschappelijke organisatie, die voornamelijk bestaat uit wetenschappers en dokters. Dit geeft het AKF een buitengewone expertise voor een relatief kleine organisatie. Daarnaast werken we ook samen met andere non-profit organisaties door het leveren van wetenschappelijke steun voor specifieke projecten. Waar andere non-profit organisaties de nodige infrastructuur of kennis missen, kunnen ze het AKF inzetten als wetenschappelijk kenniscentrum, om zo gedegen en succesvolle projecten te realiseren conform hun doelstellingen.

Het Antikankerfonds is een wetenschappelijke organisatie, die voornamelijk bestaat uit wetenschappers en dokters. Dit geeft het Antikankerfonds een buitengewone expertise voor een relatief kleine organisatie.

"Twijfel er nooit aan dat een kleine groep van vindingrijke, toegewijde mensen de wereld kan veranderen; sterker nog, het is de enige manier waarop dat ooit is gebeurd."

Margaret Mead, Amerikaanse culturele antropologe, Twijfel er nooit aan dat een kleine groep van vindingrijke, toegewijde mensen de wereld kan veranderen; sterker nog, het is de enige manier waarop dat ooit is gebeurd
Margaret Mead, Amerikaanse culturele antropologe

Investeren in het juiste onderzoek

Niet alle kankers krijgen evenveel aandacht in onderzoek. Het scala aan beschikbare behandelingsopties hangt sterk af van het kankertype en de complexiteit ervan. De prognose van de verschillende kankertypes varieert van ‘uitstekend’ tot ‘geen enkele hoop’. Er zijn talrijke onbeantwoorde medische behoeften, de geneeskunde heeft niet voor alle patiënten een oplossing. Aan de 'for profit'-zijde wordt de ontwikkeling van behandelingen vooral gedreven door de grootte van de patiëntenpopulatie. Hoe meer patiënten, hoe meer marktpotentieel.

Onze focus

De grootste waarden van non-profit onderzoek (dat commerciële vooruitgang aanvult), kunnen verdeeld worden over vier verschillende domeinen (meer info in het Engels):

De kankerindustrie, die door winst wordt gedreven, wijst maar beperkte fondsen toe aan onderzoek in deze 4 domeinen.  Dit omwille van lage ROI’s, de complexe wetgeving en de moeizame verwerving van handelsvergunningen. Elke klinische studie en elk onderzoeksproject dat het Antikankerfonds steunt, kan worden toegeschreven aan een of meer van deze aandachtsgebieden.

ONZE BELOFTE

Het Antikankerfonds, een partner voor

Zoekt u naar funding?