Het AKF voor patiënten | Antikankerfonds (NL)

Het AKF voor patiënten

Elke kanker is er één te veel. Patiënten staan centraal in alles wat we doen. We steunen veelbelovend niet-commercieel onderzoek. We zoeken nieuwe en betere behandelingsopties en delen onze kennis.

Waarom een fonds nodig is

Hoewel onze gezondheidszorg kanker op de eerste plaats zet, krijgen niet alle vormen van kanker evenveel aandacht. Behandelingen worden duurder en de evolutie in onderzoek gaat niet zo snel als we zouden willen. Waar maken we vooruitgang en waar falen we om te voldoen aan de behoeften van de patiënt?

Met patiënten centraal in alles wat we doen, ondersteunt het Antikankerfonds wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingsopties, terwijl het ook informatie verzamelt en verspreidt naar zowel artsen als patiënten.

Patiënten genezen: ons enige doel

Het Antikankerfonds wil de leemte vullen in het landschap van kankerbehandelingen. Het wil meer opties aan patiënten bieden door waardevol onderzoek te steunen. Deze behandelingen zijn gebaseerd op uitstekende wetenschap en succesvolle samenwerkingen, en worden onafhankelijk van commerciële belangen ontwikkeld. We streven ernaar patiënten te genezen; hoe sneller, hoe liever.

Onafhankelijk, open-minded en patiëntgericht onderzoek

Als onafhankelijke non-profit onderzoeksorganisatie gelooft het Antikankerfonds dat er nog vele potentiële kankerbehandelingen te ontdekken vallen.

Daarom doet het Antikankerfonds het volgende:

  1. Wetenschappers, artsen, beleidsmakers, patiënten en andere belanghebbenden samenbrengen om veelbelovende behandelingsopties te promoten die weinig commerciële waarde hebben, maar wel veel belang voor de patiënt.
     
  2. Klinische studies steunen en financieren die een directe impact hebben voor de patiënt – wereldwijd relevante hoogkwalitatieve studies gebaseerd op bewijzen.
     
  3. Patiënten gratis informeren over behandelingsmogelijkheden en beschikbare klinische studies die mogelijks relevant zijn.
Independent, open-minded, patient-oriented research

Hoe kunt u helpen?

We zijn gepassioneerd over onze onafhankelijkheid. Zonder commerciële aandeelhouders, zijn we volledig toegewijd aan patiënten. Maar we hebben aanzienlijke steun nodig om deze onafhankelijkheid te behouden. Uw donaties maken een significant verschil in de strijd tegen kanker, aangezien 100% van uw fondsen rechtstreeks naar onderzoeksprojecten gaat. Het Antikankerfonds werkt ook samen met zowel kleine als grote kankerstichtingen en initiatieven om zo het meest efficiënte en effectieve gebruik van donatiegeld te garanderen.

De rol van het AKF in klinische studies

We helpen patiënten indirect door betrokken te zijn in klinische studies. Die zijn de poorten naar nieuwe therapeutische opties. Voordeel voor de patiënt is het voornaamste selectiecriterium wanneer we kiezen welke klinische studies we steunen. Echter, als intermediair zijn we niet direct betrokken bij patiënten. We werken samen met artsen, onderzoekers, instellingen, ziekenhuizen en andere belanghebbenden om klinische studies op te zetten en te ondersteunen.

ACF’s role in clinical trials

**DISCLAIMER: Het Antikankerfonds (AKF) verstrekt geen medisch advies en de verstrekte informatie vervangt geen medisch consult. Het AKF schrijft geen patiënten in klinische studies in. Contacteer de coördinator van de studie voor meer informatie i.v.m. deelname aan een studie die gesteund wordt door het AKF.**