De rol van klinische studies in de behandeling van kanker | Antikankerfonds (NL)

De rol van klinische studies in de behandeling van kanker

Klinische studies onderzoeken, evalueren en verifiëren de veiligheid en doeltreffendheid van experimentele behandelingen, zoals nieuwe geneesmiddelen, nieuwe chirurgische of radiologische technieken, nieuwe combinaties van behandelingen, of nieuwe behandelmethodes. Naast bijkomende medische inzichten, bieden klinische studies ook behandelingsopties voor kankerpatiënten die niet meer met bestaande behandelingen kunnen geholpen worden. Klinische studies in oncologie zijn gericht op het voorkomen, het opsporen, of behandelen van kanker, alsook op het onder controle houden van symptomen.

The role of clinical trials in cancer treatment

Deelnemen aan klinische studies

Patiënten kunnen deelnemen aan klinische studies om zelf voordeel te hebben van een experimentele behandeling en/of om wetenschappers te helpen hun ziekte beter in kaart te brengen en zo behandelingen voor andere patiënten te ontwikkelen. Het deelnemen aan een studie is niet zonder uitdaging. Typische struikelblokken zijn o.a.;  problemen met toegang tot de studie omwille van inclusie- en exclusiecriteria of landsgrenzen, maar ook de vaak onderschatte impact op psychosociaal, financieel en fysiek vlak.

"Toegang tot nieuwe middelen of strategieën in het kader van goed ontworpen en zorgvuldig uitgevoerde klinische studies heeft meer voordelen dan risico's, en dit in alle stadia van de ziekte. Patiënten moeten aan hun artsen vragen welke klinische studies relevant zijn voor hen."

Martine Piccart
Prof. Martine Piccart, expert in de behandeling van borstkanker

Een klinische studie organiseren

Bij het uitvoeren van klinische studies komt heel wat kijken, gaande van vertragingen door problemen met de patiëntenrekrutering en de door het strikte wettelijk kader vereiste administratie, tot de financiële last voor de organisator van de klinische studie, die honderdduizenden euro’s kan bedragen.

Vanwege de vele uitdagingen waarmee het opzetten van een klinische studie gepaard gaat, kiezen sommige privéklinieken en onderzoekers ervoor experimentele behandelingen buiten het gecontroleerde kader van klinische studies aan te bieden.

Openbare lijst van klinische studies

Alle klinische studies worden verplicht geregistreerd in een publiekelijk beschikbare databank. Alle privaat en met overheidsgelden gefinancierde klinische studies wereldwijd zijn opgelijst in de databanken van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de European Medicine Agency (EMA) of de World Health Organisation (WHO). Patiënten, familieleden, zorgverleners, professionals in de gezondheidszorg, kortom iedereen, kan in deze databanken selectief op land en kankertype studies zoeken die deelnemers werven, of informatie vinden over nieuwe behandelingsopties die op het ogenblik worden onderzocht in klinische studies.

Public listings of clinical trials

Het AKF is betrokken bij klinische studies

De kernactiviteit van het Antikankerfonds bestaat uit het investeren en ondersteunen van klinische studies om zo de behandelingsopties voor kankerpatiënten uit te breiden. We screenen, selecteren en zoomen in op waardevol onderzoek. Om onze fondsen zo goed mogelijk te gebruiken, richten we ons op onderzoek dat de meeste voordelen voor de patiënt kan opleveren.

Het Antikankerfonds (AKF) geeft geen medisch advies en onze informatie vervangt geen medische consultatie. Beslissingen over gelijk welke behandeling moeten altijd in overleg met de behandelende arts worden genomen. Het AKF schrijft geen patiënten in klinische studies in. Neem voor meer informatie over deelname aan een door het AKF ondersteunde studie contact op met de coördinator van de studie.

ONZE BELOFTE