Betrokkenheid in klinische studies | Antikankerfonds (NL)

Betrokkenheid in klinische studies

Onze hoofdactiviteit is klinisch onderzoek. We zijn een onafhankelijke non-profit intermediair, en werken samen met universiteiten, ziekenhuizen en andere betrokkenen om klinische studies op te zetten. Onze studies richten zich op behandelingen met beperkte commerciële waarde voor de farmaceutische industrie, maar met een hoge potentiële maatschappelijke waarde. We zijn een door resultaat gedreven organisatie. We selecteren wetenschappelijke onderzoeksprojecten die nieuwe behandelingsopties zo snel mogelijk bij de patiënt kunnen brengen.

Involvement in clinical trials

Ondersteuning op maat

Het Antikankerfonds heeft geen ‘one size fits all’ aanpak voor de ondersteuning van niet-commerciële klinische studies. Onze samenwerkingen reiken verder dan eenvoudigweg de overdracht van geld. De vier componenten van ons engagement sluiten elkaar niet uit, en kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden om te voldoen aan de noden van elke individuele studie. Als non-profit organisatie zijn we betrokken bij klinisch onderzoek dat overeenstemt met onze eigen manier van denken en met onze eigen strategische doelstellingen. Onze partners maken gratis gebruik van onze expertise.

De componenten van ons engagement

Financiële steun

Het Antikankerfonds kent fondsen toe aan instellingen of aan onderzoekers die klinische studies uitvoeren. Om in aanmerking te komen voor financiële steun, moet een onderzoeker of een sponsor van een studie een aanvraagformulier indienen en een selectieprocedure doorlopen. Het Antikankerfonds ondersteunt in toenemende mate grotere trials, waarin de financieringscomponent slechts één van de hoofdelementen is van ons engagement.

Financial Support Icon

Wetenschappelijke en strategische input

Het Antikankerfonds werkt samen met verschillende partijen om ideeën (vb. een wetenschappelijke rationale), advies (vb.  identificatie van geneesmiddelen voor gebruik in een specifiek kankertype) en feedback (vb. op een studiedesign) te kunnen geven. Naast het geven van intellectuele input en mankracht, stuurt het Antikankerfonds de ontwikkeling van communicatiemiddelen en -strategieën aan om er voor te zorgen dat de impact van een klinische studie maximaal is.

Scientific and strategic input Icon

Samenwerkingsverbanden opbouwen

Samenwerking tussen verschillende onderzoekscentra en verschillende landen zijn de drijvende kracht achter klinisch onderzoek. Het Antikankerfonds heeft een uitgebreid netwerk van contacten in de oncologie en een uitgebreide ervaring met het in contact brengen van clinici en onderzoekers met gemeenschappelijke interesses. We spenderen tijd en middelen om geschikte partners te zoeken,  zetten communicatielijnen op, en we coördineren succesvolle samenwerkingen.

Consortium-building Icon

Ontwikkeling van studieprotocollen en -documentatie

Deze ondersteuning heeft betrekking op de administratieve taken die deel uitmaken van elk klinisch onderzoek -  het formuleren van een gedetailleerde wetenschappelijke rationale, het opzetten van een protocol, het aanvragen van goedkeuring bij de overheid en/of Ethische Commissie, enz. Het Antikankerfonds kan helpen met deze taken, zodat studies op tijd en volgens de hoogste normen kunnen worden uitgevoerd.

Protocol development and documentation Icon

Portfolio van klinische studies

Het doel van alle onderzoek gesteund door het Antikankerfonds is het uitbreiden van behandelingsopties voor kankerpatiënten. Wij ondersteunen studies in alle kankertypes, en zijn gespecialiseerd in heroriëntering van geneesmiddelen (‘repurposing drugs’), preventie van herval, combinatietherapie en studies in weinig voorkomende en zeldzame kankers. Onze portfolio geeft een overzicht van alle uitgevoerde en lopende studies. De portfolio omvat voornamelijk fase 2-studies die de therapeutische werkzaamheid van een behandeling onderzoeken, en fase 3-studies die deze therapeutische werkzaamheid bevestigen.

Onze partners

Ons eigen team van wetenschappers alsook een internationaal netwerk van kankerspecialisten stellen ons in staat om waardevol onderzoek te screenen, te selecteren en verder uit te diepen. We werken samen met clinici, onderzoekers, universiteiten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, andere non-profit organisaties, enz. om de door ons gesteunde klinische studies op een adequate manier uit te voeren.

Zoekt u naar funding?

Onze focus

 • Drug repurposing

  Drug repurposing, ook bekend als herpositionering/ heroriëntering van geneesmiddelen, is een ontwikkelingsstrategie...
 • Minder vaak voorkomende en zeldzame kankers

  We focussen niet alleen op de ‘big four’ — prostaat-, darm-, borst- en longkanker. We onderzoeken ook nieuwe...
 • Combinatietherapieën

  Het is belangrijk om de effecten van een combinatie van geneesmiddelen te onderzoeken, naast die die zij in hun eentje...
 • Herval voorkomen

  Voor overlevenden van kanker is het gevecht niet altijd over. Velen maken zich zorgen over de mogelijke terugkeer van...