Zoek een therapie

Het Antikankerfonds raadt u aan uw arts of apotheker te raadplegen alvorens u start met een therapie. Therapieën en producten die via het internet worden verkocht zijn niet altijd betrouwbaar. Het Antikankerfonds verschaft geen verkoopsinformatie over de therapieën die op deze website worden vermeld.

De therapieën in onderstaande lijst beweren kanker te genezen of de levensduur van de patiënten te verlengen. Voor sommige therapieën werd dit effectief ook bewezen.

U kan informatie over een behandeling vinden door de naam of een trefwoord in de zoekbalk in te geven, of u kan uw zoektocht verfijnen door een van de onderstaande categorieën te kiezen.

Het Antikankerfonds is op de hoogte van een aantal therapieën die we nog niet grondig onderzocht hebben. Om de lijst te bekijken, klik op Investigated icon.

Behandelingen met het icoontje Book icon bevatten uitgebreidere informatie.

De informatie voor professionelen is enkel beschikbaar in het Engels. 

Chirurgische ingrepen

Ingrepen om een kanker te onderzoeken of te behandelen of om lichaamsfuncties of het voorkomen te verbeteren. Over het algemeen komen er bij chirurgische ingrepen insnijdingen kijken. Meer

Radiotherapie

Medisch gebruik van energie met hoge straling om kankercellen te doden en tumoren te verkleinen. Meer

Geregistreerde geneesmiddelen

Medicijnen tegen kanker die in de VS of in landen van de Europese Unie regulier op de markt zijn. Meer

Behandelingen gebaseerd op cellen

De toediening van gemanipuleerde menselijke cellen die al dan niet van de patiënt zelf afkomstig zijn. Meer

Synthetische producten (excl. geregistreerde geneesmiddelen)

Producten die synthetisch gemaakt zijn of natuurlijke producten die zijn gemodificeerd, maar die niet als medicijn tegen kanker zijn geregistreerd.

Natuurlijke producten (excl. geregistreerde geneesmiddelen)

Stoffen die in de natuur voorkomen en gewoonlijk een farmacologische of biologische werking hebben. Meer

Diëten

Het gecontroleerd eten en drinken van geselectereerde voedingswaren met de bedoeling de afloop van een ziekte te beïnvloeden.

Mind-body interventies

Technieken die ontwikkeld zijn om het mentale vermogen om biologische lichaamsfuncties te beïnvloeden, te verbeteren. Meer

Energie-gebaseerde behandeling

Het gebruik van elektromagnetische energie waaronder elektriciteit, magnetische velden, radiogolven, microgolven, infraroodstralen en licht om ziektes vast te stellen en/of te behandelen.

Lichaamsgebaseerde en manipulatieve therapieën

De fysieke manipulatie van het lichaam met handen, voeten of instrumenten.

Overige

Behandelingen die niet zijn ingedeeld bij de huidige categorieën.