Projecten

Hier vindt u een lijst van de projecten die het Antikankerfonds financieel ondersteunt.

Immunotherapie door adoptieve T-cel infusie bij vergevorderde eierstokkanker (stadium 4)

In de Verenigde Staten werden indrukwekkende resultaten verzameld bij melanoma-patiënten die behandeld werden door chemotherapie, gevolgd door adoptieve T-celtherapie. Deze therapie bestond uit grote aantallen buiten-het-lichaam-opgeleide TIL-cellen (afkomstig uit de tumor) en IL-2 (die de expansie van T-cellen stimuleert). De eerste vergelijkbare klinische studie in Europa is nog niet afgerond, maar de resultaten zijn vergelijkbaar en veelbelovend.
Deze TIL-studie bij uitgezaaide eierstokkanker, wil deze behandeling uitbreiden naar patiënten met eierstokkanker.

Klinisch onderzoek: De stimulatie van de hersenzenuw ‘nervus vagus’ als potentiële kankerbehandeling.

Dit onderzoek onderzocht de rol van de nervus vagus bij kankerprognose.

B-AHEAD 3: een gerandomiseerde fase-II studie die het effect zal bestuderen van een 2 dagen/week calorie-beperkend dieet bij patiënten met vergevorderde borstkanker die chemotherapie krijgen

Overgewicht of gewichtstoename tengevolge van de kankerbehandeling kan een negatieve invloed hebben op de overlevingskans en op de levenskwaliteit van vrouwen met borstkanker. Gewichtsverlies is daarom aan te raden bij borstkankerpatiënten met overgewicht.
Een specifiek dieet werd bedacht dat niet alleen gewichtsverlies beoogt maar ook metabole veranderingen met zich kan meebrengen, zoals een betere insulinegevoeligheid, bloeddruk, cholesterol, enz.

Klinisch onderzoek: Natriumbicarbonaat

This project evaluated if orally administered Sodium bicarbonate reduces tumor-related pain in patients with malignant solid tumors and hematologic malignancies (Lymphoma and multiple myeloma).

Toediening van Nitroglycerine voor een betere werking van radiotherapie in de behandeling van niet-kleincellige longkanker: een fase II studie

Onderzoek naar het effect van nitroglycerine bij niet-kleincellige longkanker.  60 patiënten zullen deelnemen aan deze studie in het MAASTRO ziekenhuis.

FLUVABREX, een fase I studie over de veiligheid van de combinatie van fluvastatine en celecoxib bij kinderen met refractair opticusglioom

Opticusgliomen zijn zeldzame tumoren die 1 tot 5 % van alle hersentumoren bij kinderen uitmaken. De huidige behandelingsstrategie bij kinderen met opticusgliomen is chemotherapie om radiotherapie op de hersenen in ontwikkeling van een kind zoveel mogelijk uit te stellen.
In deze fase I studie, wordt de veiligheid van een combinatie van de 2 medicijnen celecoxib en fluvastatine bij kinderen met opticusgliomen geverifieerd.

Artemisia annua

A project where a specific extract of Artemisia annua was evaluated preclinically as an anti-cancer therapy.

Klinische studie over de effecten van Ketorolac op borstkanker

Er is een recente belangstelling voor de mogelijke gevolgen van de peri-operatieve periode op de prognose van kanker. Verscheidene observaties suggereren dat de fysiologische veranderingen bij chirurgie en anesthesie invloed kunnen hebben op de groei van tumorcellen, waaronder een lager hervalrisico op borstkanker.

Klinisch onderzoek: Gerandomiseerde fase 3-studie voor T3-4 rectumcarcinoom

Image-guided radiotherapy vergeleken met standaard chemoradiotherapie bij patiënten met lokaal gevorderd rectumcarcinoom.

Verelst baarmoederkankerfonds

Preklinische evaluatie van beschikbare, gerichte therapieën en ontwikkeling van immunotherapie voor endometriumkanker.