Translationeel onderzoek: In vivo testen van cryoablatie en niet-toxische producten als therapeutische behandeling voor gemetastaseerde borstkanker

Info

Locatie: Albert Einstein College of medicine of Yeshiva University, New York, USA
Samenwerking: Claudia Gravekamp, PhD

 

Dit project is afgesloten en de tekst wordt momenteel bijgewerkt.

 

Cryoablatie is een methode die gebruik maakt van extreme koude om kankercellen te doden door met een naald in de tumor te gaan. Het is een behandeling die wereldwijd toegepast wordt voor specifiek gelokaliseerde kankertypes en vooral wanneer een operatie geen optie is.

Tumorceldood door cryoablatie wordt geïnduceerd door de vorming van intracellulaire kristallen die weefselschade en de vrijstelling van bepaalde proteïnen genaamd tumorgeassocieerde antigenen (TAA) veroorzaken. Deze antigenen kunnen op hun beurt specifieke witte bloedcellen van het immuunsysteem stimuleren om tumorcellen in metastasen te doden. Het immuunsysteem in de omgeving van de tumor is echter steeds onderdrukt. Daardoor is er nood aan middelen die de onderdrukking van het immuunsysteem in de tumoromgeving kunnen verminderen, opdat cryoablatie in staat zou zijn een immuunreactie te induceren en dus een beter effect te hebben op de metastasen.

Uit vorige onderzoeken bleek dat curcumine en cyclisch di-guanylaat (c-di-GMP) beiden in staat zijn om de onderdrukking van het immuunsysteem te verminderen. We hebben combinaties van cryoablatie en curcumine, c-di-GMP of andere niet-toxische producten in muizen met metastatische borstkanker getest. De resultaten van de combinatie met Meriva, een curcumin voedingssupplement met een verbeterde biologische beschikbaarheid, zijn gepubliceerd in mei 2015 (abstract).

Het uiteindelijke doel is om de meest veelbelovende combinatie van cryoablatie en één of meerdere niet-toxische producten te selecteren, deze zo snel mogelijk te testen in klinische studies en deze combinatie beschikbaar te stellen voor patiënten.

Dit project wordt gefinancierd door Reliable Cancer Therapies.

Professional info

Location: Albert Einstein College of medicine of Yeshiva University, New York, USA
Collaboration: Claudia Gravekamp, PhD

 
This project has been closed and the summary is currently being updated.

 

Cryoablation is a process that uses extreme cold to kill cancer cells. It is a widely used treatment for specific localized cancer types and particularly for metastatic cancer. Tumor cell death by cryoablation is induced by the formation of intracellular crystals that causes tissue damage and the release of tumor-associated antigens (TAA). These antigens, in turn, may stimulate T cells to kill tumor cells in metastases that express the tumor-associated antigen. Since the immune system in the tumor microenvironment is always suppressed, the stimulation of T cells by cryoablation further impairs any helpful immune system productivity. Therefore, there is a need for agents that can reduce this immune suppression in the tumor environment in order for cryoablation to be able to induce the release of tumor-associated antigens. For instance, tumor cells and immune cells, such as myeloid-derived suppressor cells (MDSC) and macrophages, inhibit T cell responses in the tumor microenvironment by producing high levels of cytokines. Interleukin (IL)-6 is one of those cytokines and frequently produced in patients with breast cancer, ovarian cancer, lung cancer, and other types of cancers.

In previous research studies we found that reduction of IL-6 by anti-IL-6 antibodies or curcumin (Indian spice known for reducing the production of IL-6) restored T cell responses to tumor-associated antigen (TAA) Mage-b in vitro and in vivo.

The specific aims of this project are to test cryoablation in combination with several non-toxic products in a mouse model of metastatic breast cancer (4T1 model) and analyze T-cell responses after treatment. The results of the combination with Meriva, a curcumin food supplement with enhanced bioavailability, have been published in May 2015 (abstract).

The final goal is to select a promising combination of cryoablation and one or more non-toxic products and test this combination as soon as possible in clinical trials and make it available for patients.

This project is financed by Reliable Cancer Therapies.