PIONEER is een gerandomiseerd fase II onderzoek naar operabele ER+ borstkanker in een vroeg stadium waarbij de patiënten 2 weken lang behandeld worden voorafgaand aan een operatie

Info

Plaats: Cambridge University/Addenbrokes Hospital
Samenwerking: Dr Richard Baird and Dr Jason Carroll.

 

PIONEER is een gerandomiseerd fase II onderzoek naar operabele ER+ borstkanker in een vroeg stadium. Het is een onderzoek naar nieuwe behandelingsmogelijkheden waarbij drie groepen vrouwen, die de menopauze voorbij zijn, twee weken lang behandeld worden met geneesmiddelen, voorafgaand aan een operatie. Het onderzoek zal biopsiestalen van voor en na de behandeling vergelijken om na te gaan of progesteron (gebruik makend van het geheroriënteerd geneesmiddel megestrol acetaat, bekend als Megace) de kankerbestrijdende werking van de standaard hormoonbehandeling (letrozol) verbetert. Er zullen twee verschillende dosissen Megace, met letrozol, worden toegediend en direct vergeleken worden met letrozol alleen.

De rationale  voor de studie is afkomstig van een preklinisch onderzoek van de Universiteit van Cambridge, dat een fundamentele herziening suggereert van ons inzicht in de relatie tussen de PR- (progesteronreceptor) en de ER- (oestrogeenreceptor) expressie bij borstkanker. In het verleden werd aangenomen dat PR-expressie een passief bijproduct was van de toegenomen ER-expressie in kankercellen, terwijl het werk van het Carroll Laboratory erop wijst dat de PR-expressie in feite een meer directe rol speelt bij de beheersing van de ER-expressie. Tests op muizen hebben aangetoond dat progesteron, in combinatie met het blokkeren van de oestrogeenreceptor, de groei van oestrogeen gerelateerde borstkankertumoren zou kunnen vertragen.

PIONEER is een multicenter studie in het Verenigd Koninkrijk waarbij patiënten in centra in Cambridge/Addenbrokes, Birmingham en Belfast worden gerekruteerd.

Indien dit onderzoek aantoont dat Megace een beduidende impact heeft op de groei van kankercellen, dan zal het worden gevolgd door een tweede studie om na te gaan wat de resultaten op langere termijn zijn van Megace als toevoeging aan de standaard hormoonbehandeling van ER+ borstkanker. Naast de directe werking van Megace op de groei van tumorcellen, vermindert het ook enkele bijwerkingen van hormoonbehandelingen, zoals ‘opvliegers’. Het zou er zodoende voor kunnen zorgen dat minder vrouwen de hormoonbehandeling opgeven, waardoor zij immers het risico dat hun borstkanker terugkomt vergroten.

Voor meer informatie over de rationale van de studie: klik hier.

Professional info

Location: Cambridge University/Addenbrokes Hospital
Collaboration: Dr Richard Baird and Dr Jason Carroll.

 

It has long been known that PR+ expression is a positive prognostic factor in ER+ breast cancer. However, the mechanism underlying this clinically important finding has been unclear. Recent work from the Cambridge lab of Jason Carroll, and published in Nature, has substantially elucidated a mechanism by which the functional cross-talk between ER and PR alters the ER binding to chromatin and therefore substantially alters gene expression. In effect PR switches on genes associated with a better treatment response in ER+ breast cancer.

This new model of ER/PR cross-talk leads directly to the clinical question of whether exogenous progesterone may have an impact on breast cancer outcomes. The PIONEER trial is a randomised ‘window of opportunity’ to explore the effect of megestrol acetate (Megace) on breast cancer proliferation (as measured by Ki67).  Two doses of Megace will be compared, 40 mg and 160 mg, will be combined with standard letrozole treatment and compared with each other against a letrozole only cohort. The primary outcome will be the change of Ki67 staining between baseline and day 15 of treatment.

A positive result from the PIONEER trial will inform the design of a larger adjuvant trial to explore the use of Megace in addition with aromatase inhibitor treatment.

For more information on the rationale for the study: click here.

New publication in Nature Reviews Cancer 'Deciphering the divergent roles of progestogens in breast cancer’, Carroll et al (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27885264 - abstract only)