Klinisch onderzoek: Gerandomiseerde fase 3-studie voor T3-4 rectumcarcinoom

Professional info

Plaats: Afdeling Radiotherapie aan het UZ Brussel, België
Samenwerking: Prof. Mark De Ridder, MD

 

De afdeling was wereldwijd het eerste centrum dat de IMRT-IGRT (intensity-modulated and image-guided radiotherapy) klinisch implementeerde aan de hand van het Tomotherapy Hi-Art II-systeem bij de preoperatieve behandeling van rectumcarcinoom. In een fase 2-studie werden 108 patiënten preoperatief behandeld en trad er minimale toxiciteit op als een gevolg van de maximale vrijwaring van omliggend gezond weefsel. Bovendien werd er simultaan een hogere dosis (boost) afgegeven op de primaire tumor, wat resulteerde in een uitstekende lokale controle. Dit behandelingsschema wordt nu vergeleken met standaard chemoradiotherapie bij patiënten met lokaal gevorderd rectumcarcinoom in het kader van een internationale fase 3-studie. Indien de radiotherapie bewijst niet inferieur te zijn ten opzichte van chemoradiotherapie, wordt de radiotherapie in termen van toxiciteit en kostprijs beschouwd als preferentiële behandeling.