Fase II onderzoek van pembrolizumab (Keytruda) in combinatie met radiotherapie en een immuunmodulerende cocktail in patiënten met cervix of uteriene kanker (PRIMMO trial)

Info

Plaats: Universitair Ziekenhuis Gent, Gent, België
Samenwerking: Prof. Dr. H. Denys.

Introductie

Immuuntherapie staat de laatste jaren op de voorgrond in het onderzoek naar kankerbehandelingen. Bij immuuntherapie wordt het afweersysteem van het lichaam aangewend om de tumor(en) te bestrijden.

Overmatige celgroei (tumorgroei) wordt door het lichaam herkend als “vreemd” en het afweersysteem treedt in werking. Kwaadaardige tumoren slagen er echter in de afweerreactie van het eigen lichaam te omzeilen. Ze doen dit via activatie van zogenaamde negatieve immunologische checkpoints, hetzelfde mechanisme dat in werking treedt bij een  natuurlijke reactie op een infectie om weefselschade te voorkomen door het eigen immuunsysteem tijdelijk te onderukken.  Immuuntherapie bestaat er uit om tumoren NIET in staat te stellen de rem op het immuunsysteem te zetten door doelgericht antilichamen toe te dienen (bvb. Anti-CTLA-4 en anti-PD-1) die de negatieve immunologische checkpoints blokkeren en zo het afweersysteem zijn werking te kunnen laten doen tegen de tumoren.

Probleemstelling

In de praktijk blijkt dat deze aanpak niet altijd werkt. Minder dan 20% van baarmoeder- en baarmoederhalskanker patiënten reageren op een anti-PD-1 behandeling. De idee is dat gynaecologische tumoren en hun microomgeving nog over andere immuunonderdrukkende eigenschappen beschikken die er blijven in slagen de activatie van het afweersysteem te omzeilen. Via combinatietherapieën wordt nu gezocht hoe bijkomende middelen de doeltreffendheid van een anti-PD-1 behandeling kunnen verbeteren.

Het onderzoek

In dit PRIMMO onderzoek wordt bij cervix, endometrium en uterien sarcoma patiënten getest of de anti-PD-1 behandeling pembrolizumab (Keytruda) een verbeterd resultaat toont indien deze gecombineerd wordt met 6 bijkomende behandelingen, met name: radiotherapie, chemotherapie (cyclofosfamide), vitamine D, maagzuurremmer lansoprazole, aspirine en het voedingssupplement curcumine.

De PRIMMO studie loopt in 4 Belgische ziekenhuizen. Het resultaat wordt bepaald door het tumorvolume na 26 weken te vergelijken met het tumorvolume voor de aanvang van de behandeling. Daarnaast wordt ook de veiligheid, progressievrije overleving, algemene overleving en levenskwaliteit nagegaan. Bijkomend biochemisch en cellulair onderzoek wordt tevens mee opgenomen om bijkomende fysiologische inzichten mogelijk te maken. (concreet: immuun biomerker veranderingen in bloed en tumor, karakterisatie van extracellulaire celblaasjes (vesikels), bloedanalyse van biomerkers voor celdood en opvolging van de invloed van de behandeling op het microbioom).

Resultaten

In totaal worden 18 evalueerbare cervix kanker patiënten en 25 evalueerbare endometrium kanker patiënten geïncludeerd. Uterien sarcoma patiënten kunnen onbeperkt deelnemen aan de studie zolang deze geopend is. Recrutering startte in juli 2017. Een tussentijdse analyse voor doeltreffendheid van de experimentele combinatietherapie wordt verwacht in 2019. Finale resultaten van de studie zijn voorzien voor 2022.

Meer info?

Gedetailleerde informatie over deze studie (NCT03192059) kan u opvragen via info@antikankerfonds [dot] org of terugvinden op www.clinicaltrials.gov.

Professional info

Plaats: Universitair Ziekenhuis Gent, Gent, België
Samenwerking: Prof. Dr. H. Denys.

Introductie

Immuuntherapie staat de laatste jaren op de voorgrond in het onderzoek naar kankerbehandelingen. Bij immuuntherapie wordt het afweersysteem van het lichaam aangewend om de tumor(en) te bestrijden.

Overmatige celgroei (tumorgroei) wordt door het lichaam herkend als “vreemd” en het afweersysteem treedt in werking. Kwaadaardige tumoren slagen er echter in de afweerreactie van het eigen lichaam te omzeilen. Ze doen dit via activatie van zogenaamde negatieve immunologische checkpoints, hetzelfde mechanisme dat in werking treedt bij een  natuurlijke reactie op een infectie om weefselschade te voorkomen door het eigen immuunsysteem tijdelijk te onderukken.  Immuuntherapie bestaat er uit om tumoren NIET in staat te stellen de rem op het immuunsysteem te zetten door doelgericht antilichamen toe te dienen (bvb. Anti-CTLA-4 en anti-PD-1) die de negatieve immunologische checkpoints blokkeren en zo het afweersysteem zijn werking te kunnen laten doen tegen de tumoren.

Probleemstelling

In de praktijk blijkt dat deze aanpak niet altijd werkt. Minder dan 20% van baarmoeder- en baarmoederhalskanker patiënten reageren op een anti-PD-1 behandeling. De idee is dat gynaecologische tumoren en hun microomgeving nog over andere immuunonderdrukkende eigenschappen beschikken die er blijven in slagen de activatie van het afweersysteem te omzeilen. Via combinatietherapieën wordt nu gezocht hoe bijkomende middelen de doeltreffendheid van een anti-PD-1 behandeling kunnen verbeteren.

Het onderzoek

In dit PRIMMO onderzoek wordt bij cervix, endometrium en uterien sarcoma patiënten getest of de anti-PD-1 behandeling pembrolizumab (Keytruda) een verbeterd resultaat toont indien deze gecombineerd wordt met 6 bijkomende behandelingen, met name: radiotherapie, chemotherapie (cyclofosfamide), vitamine D, maagzuurremmer lansoprazole, aspirine en het voedingssupplement curcumine.

De PRIMMO studie loopt in 4 Belgische ziekenhuizen. Het resultaat wordt bepaald door het tumorvolume na 26 weken te vergelijken met het tumorvolume voor de aanvang van de behandeling. Daarnaast wordt ook de veiligheid, progressievrije overleving, algemene overleving en levenskwaliteit nagegaan. Bijkomend biochemisch en cellulair onderzoek wordt tevens mee opgenomen om bijkomende fysiologische inzichten mogelijk te maken. (concreet: immuun biomerker veranderingen in bloed en tumor, karakterisatie van extracellulaire celblaasjes (vesikels), bloedanalyse van biomerkers voor celdood en opvolging van de invloed van de behandeling op het microbioom).

Resultaten

In totaal worden 18 evalueerbare cervix kanker patiënten en 25 evalueerbare endometrium kanker patiënten geïncludeerd. Uterien sarcoma patiënten kunnen onbeperkt deelnemen aan de studie zolang deze geopend is. Recrutering startte in juli 2017. Een tussentijdse analyse voor doeltreffendheid van de experimentele combinatietherapie wordt verwacht in 2019. Finale resultaten van de studie zijn voorzien voor 2022.

Meer info?

Gedetailleerde informatie over deze studie (NCT03192059) kan u opvragen via info@antikankerfonds [dot] org of terugvinden op www.clinicaltrials.gov.