CUSP9v3, een combinatie van 9 'geheroriënteerde' geneesmiddelen voor de behandeling van glioblastoma.

Info

Plaats: University Clinic Ulm, Germany
Samenwerking: Prof. Dr. M.E. Halatsh & Dr. R.E. Kast

 

Glioblastoom is het meest voorkomende type hersentumor. In de meeste Europese en Noord-Amerikaanse landen zijn er per jaar 3 tot 4 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, voornamelijk volwassenen. In de meeste gevallen kan een glioblastoom niet volledig operatief verwijderd worden. Na de operatie zal de tumor dan ook behandeld worden met Temozolomide (chemotherapie) en radiotherapie. Ondanks deze bijkomende behandeling overleven veel patiënten niet langer dan een jaar.

Indien de tumor teruggroeit nadat de patiënt is behandeld met Temozolomide en radiotherapie, zijn er geen echte behandelingsopties meer.

Tientallen jaren lang hebben onderzoekers gezocht naar nieuwe experimentele therapieën voor deze patiënten. Helaas zijn zij er nog niet in geslaagd hun resultaten te verbeteren. In 2013 suggereerden twee onderzoekers dat de reden voor dit falen zou kunnen zijn dat glioblastoom altijd een manier kan vinden om te ontsnappen aan de werking van een enkele therapie. Zij hebben een behandeling voorgesteld die inwerkt op verschillende mechanismen die glioblastoom gebruikt om te groeien. Deze behandeling bestaat uit 9 verschillende geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn voor andere indicaties dan kanker en die worden toegediend in combinatie met Temozolomide (de huidige standaardchemotherapie voor de behandeling van glioblastoom).

In dit klinisch onderzoek zal de experimentele behandeling worden gegeven aan 1 patiënt (februari, 2017) om na te gaan of de behandeling veilig is en goed verdragen wordt. Het onderzoek is momenteel open voor patiënten (uitsluitend voor patiënten met de Duitse nationaliteit) die willen deelnemen.

Meer details over deze studie (NCT02770378) zijn te vinden op www.clinicaltrials.gov.

Professional info

Location: University Clinic Ulm, Germany
Collaboration: Prof. Dr. M.E. Halatsh & Dr. R.E. Kast

 

For decades, new experimental therapies have repeatedly failed to improve the outcome of patients relapsing after initial treatment of glioblastoma. In 2013 two investigators suggested that a reason for these failures could be that glioblastoma could always find a way to escape the action of single therapy. They have proposed a strategy to act on several mechanisms used by glioblastoma to grow, using drugs that are currently marketed for other indications than cancer. After a thorough search of existing scientific data, taking into account low likelihood of adding to patient side effect burden, good quality of life (QOL) maintenance, and adequate clinical experience with the drug in question as additional selection criteria, they have identified and selected 9 drugs to be given together with temozolomide, the current standard chemotherapy for treatment of glioblastoma.

The 9 all-oral, ‘repurposed’ drugs that were selected to be administered simultaneously together with low-dose, uninterrupted daily temozolomide are: auranofin, itraconazole, celecoxib, ritonavir, sertraline, captopril, aprepitant, disulfiram and minocycline. The participants will receive the experimental treatment in 28-day treatment cycles after an induction cycle of 35 days, in which the drugs will be up-dosed to their target doses.

In this clinical trial, the combined treatment will be administered to 1 patient (February, 2017) to assess the safety and tolerability of this experimental treatment. The trial is currently open for enrollment (German citizens only).

More details about this study (NCT02770378) at www.clinicaltrials.gov.