Projecten

Hier vindt u een lijst van de projecten die het Antikankerfonds financieel ondersteunt.

Fase II onderzoek van pembrolizumab (Keytruda) in combinatie met radiotherapie en een immuunmodulerende cocktail in patiënten met cervix of uteriene kanker (PRIMMO trial)

In dit PRIMMO onderzoek wordt bij cervix, endometrium en uterien sarcoma patiënten getest of de anti-PD-1 behandeling pembrolizumab (Keytruda) een verbeterd resultaat toont indien deze gecombineerd wordt met 6 bijkomende behandelingen

PIONEER is een gerandomiseerd fase II onderzoek naar operabele ER+ borstkanker in een vroeg stadium waarbij de patiënten 2 weken lang behandeld worden voorafgaand aan een operatie

PIONEER is een gerandomiseerd fase II onderzoek naar operabele ER+ borstkanker in een vroeg stadium. Het is een onderzoek naar nieuwe behandelingsmogelijkheden waarbij drie groepen vrouwen, die de menopauze voorbij zijn, twee weken lang behandeld worden met geneesmiddelen, voorafgaand aan een operatie.

Boost Your Mind: Mindfulness voor jongeren tijdens en na hun kankerbehandeling

Een project gesponsord door het Alexine Clarysse fonds en het Antikankerfonds in samenwerking met KU Leuven.

CUSP9v3, een combinatie van 9 'geheroriënteerde' geneesmiddelen voor de behandeling van glioblastoma.

In deze klinische studie, wordt de gecombineerde behandeling toegediend aan 10 patiënten om de veiligheid van deze experimentele behandeling te onderzoeken.

The use of standardized plant extracts for the treatment of cancer

A plant extract is a complex mixture of different compounds that can act simultaneously on different targets, making it an interesting "cocktail" of natural origin. The Gloriosa superba extract showed promising preclinical activity in a pancreatic mouse model.

MODULUNG: een gerandomiseerde, multicenter, prospectieve, fase 2 studie van een biomodulerende behandeling met 3 oraal toegediende geneesmiddelen aan patiënten met niet-kleincellige longkanker, na een onsuccesvolle behandeling met platina.

Deze gerandomiseerde studie, waarbij patiënten willekeurig worden ingedeeld bij de experimentele behandelingsgroep en de controlegroep, zal de standaardbehandeling met Nivolumab vergelijken met de experimentele behandeling met een combinatie van 3 geneesmiddelen die vandaag op de markt zijn voor andere indicaties dan longkanker.

Klinisch onderzoek: Adoptieve T cel infusie en vaccinatie als behandeling voor patiënten met stadium IV melanoom

The activation and expansion of tumor reactive T cells outside the body of patients and their subsequent re-infusion of adoptive cell transfer (ACT) is at this moment the most effective approach to induce objective anti-tumor responses in end-stage metastasized melanoma cancer patients.

Klinisch onderzoek: behandeling van patiënten met metastatisch melanoom met een ultralage dosis paclitaxel (Taxol®)

Een klinische studie voor de evaluatie van de werking, de veiligheid en de doeltreffendheid van ultralage dosissen paclitaxel als behandeling van patiënten met metastatisch (uitgezaaid) melanoom in fase III of IV, die niet chirurgisch behandeld kunnen worden.

MetZolimOS. Metronomische cyclofosfamide en methotrexaat gecombineerd met Zoledronisch zuur en Sirolimus bij patiënten met een osteosarcoom dat terug opduikt

Metzolimos, cyclofosfamide en methotrexaat gecombineerd met sirolimus en Zoledronisch zuur bij patiënten met een vergevorderde bottumor en vergevorderd osteosarcoom dat al werd behandeld.

Translationeel onderzoek: In vivo testen van cryoablatie en niet-toxische producten als therapeutische behandeling voor gemetastaseerde borstkanker

Het doel van dit onderzoeksproject is het testen van cryoablatie in combinatie met niet-toxische producten, in een model voor gemetastaseerde borstkanker en het analyseren van T-cel reacties na de behandeling.