Persbericht: Antikankerfonds ontvangt met directeur Lydie Meheus de Gabriëlla Moortgat prijs voor sterke vrouwen

Bron: 
Antikankerfonds

'Het steunen van sterke vrouwen die iets betekenen voor de maatschappij', dat is het idee van de Gabriëlla Moortgat Stichting.  Directeur en mede-bezieler van het Antikankerfonds, Lydie Meheus, ontvangt vandaag uit handen van de stichting een geldbedrag van 10.000 euro als erkenning voor haar uitzonderlijke inzet en realisaties in de strijd tegen kanker.

Onbaatzuchtige strijd tegen kanker


In 2000 werd de Gabriëlla Moortgat Stichting opgericht. Gabriëlla Moortgat (1924-2012), kleindochter van de stichter van de Duvel-brouwerij, vond dat vrouwen die de gemeenschap uitzonderlijke diensten bewijzen ook bijzondere aandacht verdienen. De stichting die haar naam draagt, reikt daarom jaarlijks een prijs uit aan een vrouw met bijzondere verdiensten voor de maatschappij.

Lydie Meheus stond in 2009 mee aan de wieg van het Antikankerfonds, toen nog Reliable Cancer Therapies en maakte na 20 jaar steile carrière in de farmaceutische industrie een drastische bocht. “Ik was klaar met de economische component van kankeronderzoek”, aldus een diplomatische Meheus. “Ik wilde méér. En vooral als wetenschapper en onderzoeker de patiënten ten dienste staan, zonder dat daarbij per se aan return-on-investment moet gedacht worden.” Dankzij oprichter en filantroop Luc Verelst heeft het Antikankerfonds de nodige werkingsmiddelen. Grote donateurs, voornamelijk uit Vlaamse industriële families zoals Filip Balcaen en Alexander Van Damme en samenwerking met andere fondsen maken klinisch kankeronderzoek mogelijk dat nergens anders financiering vindt.
 

Wetenschapsbrein met patiëntenhart


Lydie zet zich al bijna 10 jaar tomeloos in om het Antikankerfonds op de kaart te zetten in het wetenschappelijk landschap, werkt doelgericht verder om potentiële nieuwe behandelingen aan het licht te brengen die elders geen aandacht krijgen, en neemt als een ware (vriendelijke) pitbull deel aan het beleidsmatige debat rond kankerbehandelingen en gezondheidszorg in het algemeen.

Het Antikankerfonds is bijzonder trots op deze publieke erkenning. Het fonds is gericht op wetenschappelijk onderzoek naar kankerbehandelingen, voornamelijk daar waar het commerciële circuit minder interesse toont. Meheus: “Wij werken voornamelijk achter de schermen, en naam en faam zijn hoegenaamd geen doel voor ons. Ik vind deze prijs vooral een fantastische opsteker voor ons hele team onderzoekers die de missie delen van onze oprichter Luc Verelst: ‘Er moeten meer oplossingen komen voor kankerpatiënten. Laten we ons verstand gebruiken om een verschil te maken waarbij ook élke patiënt echt even belangrijk is’. ”
 

Kennis delen en patiënten informeren


“De geldsom van 10.000 euro is uiteráárd voor het Antikankerfonds”, vertelt Lydie. “De kennis rond kanker, de behandelingen en het lopend onderzoek evolueren zeer snel. Het is tijd om onze website grondig te herwerken. We stelden ook vast dat we naast onze wetenschappelijke site voor academici, clinici en andere professionals, ook nood hebben aan een apárte website voor patiënten.” De kerntaak van het Antikankerfonds is het coördineren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe opties voor kankerbehandelingen. Het Fonds wil haar kennis óók ten dienste stellen van een ruimer publiek, vooral daar waar betrouwbare informatie moeilijk te krijgen is, zoals voor zeldzame kankers of patiënten die uitbehandeld zijn.
 
Patiënten kunnen vandaag kosteloos mailen naar het Antikankerfonds. Een team experten geeft elke patiënt met zijn of haar ziekte individuele informatie over lopende studies, nieuwe pistes, extra behandelingsopties,…
“De rode draad doorheen de geschiedenis van het Antikankerfonds is patiënten helpen. Ik ben dan ook fier dat we dankzij een nieuwe patiëntenwebsite en het geld van de Moortgat Stichting volgend jaar een stapje dichter bij de patiënt kunnen zetten!”, aldus een trotse Meheus.
 
Over het Antikankerfonds :

Het Antikankerfonds is een Belgische stichting die zich focust op meer behandelingsopties voor kankerpatiënten. Hiertoe werkt het wereldwijd nauw samen met onderzoekers en verleent ondersteuning én financiering voor de ontwikkeling van beloftevolle kankertherapieën die in het commerciële circuit minder aandacht krijgen. Bovendien fungeert het fonds als kenniscentrum rond kankerbehandelingen en tracht het sturend mee te werken aan de Europese beleidsvorming.

perscontacten via Roeline Ham – 0478 76 53 25 - roeline [dot] ham@antikankerfonds [dot] org

www.antikankerfonds.org