Financieel

Financiële rapportering

 

Reliable Cancer Therapies werd in april 2009 opgericht op particulier initiatief en is uitsluitend met privaat kapitaal gefinancierd.  4 jaar later, is daaruit het Belgische Antikankerfonds ontstaan, een private stichting zonder winstoogmerk.
De oprichters hebben een fonds opgezet dat conservatief wordt belegd om het tegen kapitaalverlies te beschermen. De inkomsten die hieruit voortvloeien, worden gebruikt om de bedrijfskosten van de fondsen te dekken. Dit engagement op lange termijn garandeert de continuïteit van de organisatie en haar onafhankelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot de informatie die op de website wordt gepubliceerd.