Doneer

Bedrijven en personen die een financiële bijdrage willen leveren aan één van onze projecten zijn uiteraard van harte welkom.  Wilt u, buiten België of Nederland, een fiscaal attest verkrijgen, gelieve ons dan te contacteren (info@antikankerfonds.org) voor meer informatie alvorens uw donatie over te schrijven.

Het Antikankerfonds garandeert een 100% aanwending van de geschonken middelen én een professionele opvolging en controle ervan. Om de administratiekosten rond fondsenwerving zo laag mogelijk te houden worden geen verslagen rondgestuurd of gepubliceerd, wel bezorgt het Antikankerfonds via haar website informatie over de vooruitgang van de lopende projecten.