Strottenhoofdkanker

Inleiding

Deze informatie werd opgesteld en ter beschikking gesteld door het National Cancer Institute (NCI). Wij verstrekken enkel algemene informatie. Advies van medische professionals dient te worden gevolgd. Meer informatie is beschikbaar op de NCI website http://www.cancer.gov. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt in juli 2014 en het werd vertaald door het Antikankerfonds.

 

Kanker die zich ontwikkelt in het strottenhoofd. Het strottenhoofd is het deel van de keel waarin de stembanden liggen. Dit deel wordt gebruikt om te ademen, te slikken en te praten. De meeste strottenhoofdkankers zijn plaveiselcelcarcinomen en ontstaan in de platte cellen die het strottenhoofd bekleden.


 

Binnenkort stelt het Antikankerfonds meer informatie beschikbaar. De volgende link bevat betrouwbare informatie.
- KWF
 

Standard of care

ESMO guidelines are available for:
- Squamous cell carcinoma of the head and neck.
- Nasopharyngeal cancer.

 

Synoniemen

Strottenhoofdkanker

Strottenhoofdtumor

Strottenhoofdgezwel

Kanker van het strottenhoofd

Tumor van het strottenhoofd

Gezwel van het strottenhoofd

Larynxkanker

Larynxtumor

Larynxgezwel

Kanker van de larynx

Tumor van de larynx

Gezwel van de larynx

Keelkanker

Keeltumor

Keelgezwel

Kanker van de keel

Tumor van de keel

Gezwel van de keel

Hoofd- en halskanker

Hoofd- en halstumor

Hoofd- en hals gezwel

Kanker van hoofd en hals

Tumor van hoofd en hals

Gezwel van hoofd en hals

Stembandkanker

Therapies by type

De hierna volgende lijst van behandelingen is gebaseerd op wat we tot hiertoe specifiek over deze kanker in wetenschappelijke studies hebben gevonden. Wil u informatie over alle door ons opgelijste behandelingen gelieve dan onder de tab BEHANDELINGEN te zoeken. Geregistreerde geneesmiddelen, radiotherapie en chirurgische ingrepen zijn deze die zijn goedgekeurd door de autoriteiten.

Geregistreerde geneesmiddelen

Medicijnen tegen kanker die in de VS of in landen van de Europese Unie regulier op de markt zijn. Meer

Natuurlijke producten (excl. geregistreerde geneesmiddelen)

Stoffen die in de natuur voorkomen en gewoonlijk een farmacologische of biologische werking hebben. Meer

Energie-gebaseerde behandeling

Het gebruik van elektromagnetische energie waaronder elektriciteit, magnetische velden, radiogolven, microgolven, infraroodstralen en licht om ziektes vast te stellen en/of te behandelen.

Klinische studies

Een klinisch onderzoek is een onderzoeksstudie met patiënten om te evalueren of een nieuwe behandeling veilig is (veiligheid) en of zij werkt (werkzaamheid). Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen maar ook van niet-geneesmiddelen zoals radiotherapie of chirurgie en combinaties van verschillende behandelingen te testen.
Klinische studies hebben plaats in allerlei ziekenhuizen en klinieken, maar meestal in academische ziekenhuizen. Zij worden door onderzoekers en artsen opgezet.
Het Antikankerfonds levert een hulpmiddel om op kankertype en land te zoeken naar fase III klinische studies. Voor België, Nederland, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en het VK levert het Antikankerfonds aanspreekpunten om meer informatie te verkrijgen over de momenteel lopende fase III klinische studies. Bespreek de mogelijkheid om aan een van deze studies deel te nemen met uw arts.

Een lijst met fase III klinische studies voor strottenhoofdkanker (in het Engels: larynx, omdat de klinische studies in het Engels kunnen worden weergegeven) is hier beschikbaar.