Kleincellige longkanker

Inleiding

Deze informatie werd opgesteld en ter beschikking gesteld door het National Cancer Institute (NCI). Wij verstrekken enkel algemene informatie. Advies van medische professionals dient te worden gevolgd. Meer informatie is beschikbaar op de NCI website http://www.cancer.gov. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt in juli 2014 en het werd vertaald door het Antikankerfonds.

 

Een snelgroeiende kanker die gevormd wordt in de weefsels van de long en die kan uitzaaien naar andere delen van het lichaam. De kankercel lijkt klein en ovaalvormig wanneer men het onder de microscoop bekijkt.


Anatomie van het ademhalingsstelsel. Het toont de luchtpijp en beide longen met hun kwabben en luchtwegen. De lymfeklieren en het middenrif zijn eveneens zichtbaar. Zuurstof wordt ingeademd in de longen en passeert doorheen de dunne membranen van de longblaasjes en zo in de bloedstroom (zie kader).

 

 

 

Binnenkort stelt het Antikankerfonds meer informatie beschikbaar. De volgende link bevat betrouwbare informatie.

Synoniemen

Kleincellige longkanker

Kleincellig longcarinoom

Longkanker

Kanker van de long

Longtumor

Longgezwel

Tumor van de long

Gezwel van de long
 

longcarcinoom

Therapies by type

De hierna volgende lijst van behandelingen is gebaseerd op wat we tot hiertoe specifiek over deze kanker in wetenschappelijke studies hebben gevonden. Wil u informatie over alle door ons opgelijste behandelingen gelieve dan onder de tab BEHANDELINGEN te zoeken. Geregistreerde geneesmiddelen, radiotherapie en chirurgische ingrepen zijn deze die zijn goedgekeurd door de autoriteiten.

Chirurgische ingrepen

Ingrepen om een kanker te onderzoeken of te behandelen of om lichaamsfuncties of het voorkomen te verbeteren. Over het algemeen komen er bij chirurgische ingrepen insnijdingen kijken. Meer

Radiotherapie

Medisch gebruik van energie met hoge straling om kankercellen te doden en tumoren te verkleinen. Meer

Geregistreerde geneesmiddelen

Medicijnen tegen kanker die in de VS of in landen van de Europese Unie regulier op de markt zijn. Meer

Natuurlijke producten (excl. geregistreerde geneesmiddelen)

Stoffen die in de natuur voorkomen en gewoonlijk een farmacologische of biologische werking hebben. Meer

Energie-gebaseerde behandeling

Het gebruik van elektromagnetische energie waaronder elektriciteit, magnetische velden, radiogolven, microgolven, infraroodstralen en licht om ziektes vast te stellen en/of te behandelen.

Klinische studies

Een klinisch onderzoek is een onderzoeksstudie met patiënten om te evalueren of een nieuwe behandeling veilig is (veiligheid) en of zij werkt (werkzaamheid). Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen maar ook van niet-geneesmiddelen zoals radiotherapie of chirurgie en combinaties van verschillende behandelingen te testen.
Klinische studies hebben plaats in allerlei ziekenhuizen en klinieken, maar meestal in academische ziekenhuizen. Zij worden door onderzoekers en artsen opgezet.
Het Antikankerfonds levert een hulpmiddel om op kankertype en land te zoeken naar fase III klinische studies. Voor België, Nederland, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en het VK levert het Antikankerfonds aanspreekpunten om meer informatie te verkrijgen over de momenteel lopende fase III klinische studies. Bespreek de mogelijkheid om aan een van deze studies deel te nemen met uw arts.

Een lijst met fase III klinische studies voor kleincelle longkanker (in het Engels: small cell lung cancer, omdat de klinische studies in het Engels kunnen worden weergegeven) is hier beschikbaar.