Galblaaskanker

Inleiding

Deze informatie werd opgesteld en ter beschikking gesteld door het National Cancer Institute (NCI). Wij vertstrekken enkel algemene informatie. Advies van medische professionals dient te worden gevolgd. Meer informatie is beschikbaar op de NCI website www.cancer.gov. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt in juli 2014.

 

Kanker die zich ontwikkelt in weefsels van de galblaas. De galblaas is een peervormig orgaan onder de lever waarin gal wordt verzameld en opgeslagen. Gal is een vloeistof die door de lever wordt aangemaakt om vet te verteren. Galblaaskanker ontstaat in de binnenste weefsellaag en zaait zich tijdens zijn groei uit naar de buitenste lagen.
 

 

 

Binnenkort stelt het Antikankerfonds meer informatie beschikbaar. De volgende link bevat betrouwbare informatie.

Synoniemen

Galblaaskanker

Galblaastumor

Galblaas tumor

Galblaas kanker

Kanker van de galblaas

Tumor van de galblaas

Therapies by type

De hierna volgende lijst van behandelingen is gebaseerd op wat we tot hiertoe specifiek over deze kanker in wetenschappelijke studies hebben gevonden. Wil u informatie over alle door ons opgelijste behandelingen gelieve dan onder de tab BEHANDELINGEN te zoeken. Geregistreerde geneesmiddelen, radiotherapie en chirurgische ingrepen zijn deze die zijn goedgekeurd door de autoriteiten.

Chirurgische ingrepen

Ingrepen om een kanker te onderzoeken of te behandelen of om lichaamsfuncties of het voorkomen te verbeteren. Over het algemeen komen er bij chirurgische ingrepen insnijdingen kijken. Meer

Radiotherapie

Medisch gebruik van energie met hoge straling om kankercellen te doden en tumoren te verkleinen. Meer

Geregistreerde geneesmiddelen

Medicijnen tegen kanker die in de VS of in landen van de Europese Unie regulier op de markt zijn. Meer

Lichaamsgebaseerde en manipulatieve therapieën

De fysieke manipulatie van het lichaam met handen, voeten of instrumenten.

Klinische studies

Een klinisch onderzoek is een onderzoeksstudie met patiënten om te evalueren of een nieuwe behandeling veilig is (veiligheid) en of zij werkt (werkzaamheid). Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen maar ook van niet-geneesmiddelen zoals radiotherapie of chirurgie en combinaties van verschillende behandelingen te testen.
Klinische studies hebben plaats in allerlei ziekenhuizen en klinieken, maar meestal in academische ziekenhuizen. Zij worden door onderzoekers en artsen opgezet.
Het Antikankerfonds levert een hulpmiddel om op kankertype en land te zoeken naar fase III klinische studies. Voor België, Nederland, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en het VK levert het Antikankerfonds aanspreekpunten om meer informatie te verkrijgen over de momenteel lopende fase III klinische studies. Bespreek de mogelijkheid om aan een van deze studies deel te nemen met uw arts.

Een lijst met fase III klinische studies voor galblaaskanker (in het Engels: gallbladder, omdat de klinische studies in het Engels kunnen worden weergegeven) is hier beschikbaar.