Acute Lymfoïde Leukemie

Inleiding

Deze definitie is gebaseerd op informatie ter beschikking gesteld door het National Cancer Institute (NCI). Wij verstrekken enkel algemene informatie. Advies van medische professionals dient te worden gevolgd. Meer informatie is beschikbaar op de NCI website http://www.cancer.gov. Laatst bijgewerkt: augustus 2015. Vertaald door het Antikankerfonds.

 

Kanker die ontstaat in bloedvormend weefsel zoals beenmerg. Leukemie wordt ook wel bloedkanker genoemd. Deze kanker vormt geen gezwel of tumor, maar wordt gekenmerkt door de productie van een groot aantal abnormale bloedcellen. Bij acute leukemie hopen onrijpe bloedcellen zich op zeer korte tijd op. Bij chronische leukemie maken de cellen een normaler ontwikkelingsproces door waardoor de ziekte trager op gang komt. 
Acute lymfoïde leukemie is een agressieve ziekte waarbij te veel lymfoblasten (immature witte bloedcellen) gevonden worden in het bloed en in het beenmerg. Dit wordt ook acute lymfocytaire leukemie en ALL genoemd. 

 

 

Binnenkort stelt het Antikankerfonds meer informatie beschikbaar. De volgende links (in het Nederlands of in het Engels) bevatten betrouwbare informatie.

Synoniemen

Acute lymfoïde leukemie

Acute lymfoblastische leukemie

Acute lymfoblastaire leukemie

Acute lymfocytaire leukemie

Acute lymfocytische leukemie

ALL

Acute lymfatische leukemie

ALL kanker

Bloedkanker

Bloed kanker

Therapies by type

De hierna volgende lijst van behandelingen is gebaseerd op wat we tot hiertoe specifiek over deze kanker in wetenschappelijke studies hebben gevonden. Wil u informatie over alle door ons opgelijste behandelingen gelieve dan onder de tab BEHANDELINGEN te zoeken. Geregistreerde geneesmiddelen, radiotherapie en chirurgische ingrepen zijn deze die zijn goedgekeurd door de autoriteiten.

Geregistreerde geneesmiddelen

Medicijnen tegen kanker die in de VS of in landen van de Europese Unie regulier op de markt zijn. Meer

Behandelingen gebaseerd op cellen

De toediening van gemanipuleerde menselijke cellen die al dan niet van de patiënt zelf afkomstig zijn. Meer

Natuurlijke producten (excl. geregistreerde geneesmiddelen)

Stoffen die in de natuur voorkomen en gewoonlijk een farmacologische of biologische werking hebben. Meer

Klinische studies

Een klinisch onderzoek is een onderzoeksstudie met patiënten om te evalueren of een nieuwe behandeling veilig is (veiligheid) en of zij werkt (werkzaamheid). Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen maar ook van niet-geneesmiddelen zoals radiotherapie of chirurgie en combinaties van verschillende behandelingen te testen.
Klinische studies hebben plaats in allerlei ziekenhuizen en klinieken, maar meestal in academische ziekenhuizen. Zij worden door onderzoekers en artsen opgezet.
Het Antikankerfonds levert een hulpmiddel om op kankertype en land te zoeken naar fase III klinische studies. Voor België, Nederland, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en het VK levert het Antikankerfonds aanspreekpunten om meer informatie te verkrijgen over de momenteel lopende fase III klinische studies. Bespreek de mogelijkheid om aan een van deze studies deel te nemen met uw arts.

Een lijst met fase III klinische studies voor acute lymfoïde leukemie (in het Engels: acute lymphoblastic leukemia, omdat de klinische studies in het Engels kunnen worden weergegeven) is hier beschikbaar.